Müşderi meselesi

Kardio we güýç seriýaly fitnes enjamlaryna bölünen kompaniýanyň önümleri, esasan, on sany fitnes enjamydyr (şol sanda: söwda ýörelgesi, fitnes welosiped, elliptik maşyn, magnit dolandyryş welosiped, hünär täjirçilik güýç enjamlary, giňişleýin okuw enjamlary, Şahsy okuw önümleri, kardio we beýleki önümler) dürli zerurlyklary bolan içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin sport zalynyň konfigurasiýa çözgütlerini üpjün edip biler.Satyş önümleri diňe bir içerki bazary gurşap alman, eýsem dünýäniň 160-dan gowrak ýurduna we sebitlerine ýaýrady.

 • Müşderi işi (1)
 • Müşderi işi (2)
 • Müşderi işi (3)
 • Müşderi işi (4)
 • Müşderi işi (5)
 • Müşderi işi (6)
 • Müşderi işi (7)
 • Müşderi işi (8)
 • Müşderi işi (9)
 • Müşderi işi (10)
 • Müşderi işi (11)
 • Müşderi işi (12)
 • Müşderi işi (13)
 • Müşderi işi (14)
 • Müşderi işi (15)
 • Müşderi işi (16)
 • Müşderi işi (17)
 • Müşderi işi (18)
 • Müşderi işi (19)
 • Müşderi işi (20)
 • Müşderi işi (21)
 • Müşderi işi (22)
 • Müşderi işi (23)
 • Müşderi işi (24)
 • Müşderi işi (25)
 • Müşderi işi (26)
 • Müşderi işi (27)
 • Müşderi işi (28)
 • Müşderi işi (29)
 • Müşderi işi (30)