Habarlar

 • Hytaýyň halkara sport önümleri sergisi üstünlikli netijä geldi!

  Hytaýyň halkara sport önümleri sergisi üstünlikli netijä geldi!

  Ajaýyp syn 29-njy maýda, Sýamen halkara konwensiýa we sergi merkezinde 40-njy Hytaý halkara sport önümleri sergisi (“2023 Hytaý sport sergisi” diýlip atlandyrylýar) tamamlandy.Bir ýyl bäri aýrylan sport harytlary senagaty çäresi gaýdyp gelenden soň, ...
  Koprak oka
 • 【Sergi çakylygy】 Minolta Sýamen - Hytaý halkara sport önümleri sergisinde duşuşýar!

  【Sergi çakylygy】 Minolta Sýamen - Hytaý halkara sport önümleri sergisinde duşuşýar!

  Sergi Giriş Hytaý SportShow Hytaýda ýeke-täk milli, halkara we professional sport önümleri sergisidir.Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde iň uly we abraýly sport harytlary wakasy, dünýä sport markalarynyň Hytaý bazaryna girmegi üçin gysga ýol we bir möhüm ...
  Koprak oka
 • Dezhou şäheriniň häkiminiň orunbasary Çen Sýaoqiang gözleg toparyny Minolta alyp bardy

  Dezhou şäheriniň häkiminiň orunbasary Çen Sýaoqiang gözleg toparyny Minolta alyp bardy

  19-njy aprelde öýlän Dezhou şäheriniň häkiminiň orunbasary Çen Sýaoqiang, Ningjin okrugynyň häkimi Wan Çeng bilen bilelikde Senagat we maglumat tehnologiýasy býurosynyň we şäher bazaryna gözegçilik býurosynyň işgärlerine ýolbaşçylyk etdi. Gözleg üçin Minolta ...
  Koprak oka
 • 2023 Germaniýada Köln FIBO üstünlikli tamamlandy

  2023 Germaniýada Köln FIBO üstünlikli tamamlandy

  2023 German Köln FIBO sergisi 2023-nji ýylyň 16-njy aprelinde Germaniýanyň Köln halkara sergi merkezi we dünýäniň iň uly fitnes we saglyk pudagynyň saglyk pudagy tarapyndan geçirilen FIBO Köln (mundan beýläk “FIBO sergisi” diýlip atlandyrylýar) tamamlandy.Ine, has köp ...
  Koprak oka
 • 2023 FIBO | Minolta Germaniýada duşuşýar

  2023 FIBO | Minolta Germaniýada duşuşýar

  13-16-njy aprelde Köln halkara konwensiýa we sergi merkezi 2023-nji ýyldaky halkara fitnes we bedenterbiýe ýarmarkasyny (“Fibo Exhibition”) geçirer, minolta fitnes enjamlary täze fitnes enjamlary bilen ajaýyp birleşer, 9C65 stendinde. ..
  Koprak oka
 • Minolta 2023-nji ýylda FIBO-a gatnaşar

  Minolta 2023-nji ýylda FIBO-a gatnaşar

  2023-nji ýylda Germaniýanyň Kölndäki FIBO 2023-nji ýylyň 13-nji aprelinden 16-njy apreline çenli Germaniýanyň Köln şäherindäki Koln-Köln halkara konwensiýa we sergi merkezinde, Messeplatz 1-de geçiriler.1985-nji ýylda döredilen FIBO (Köln) Bütindünýä Fitnes we Fitnes sergisi dünýä belli ...
  Koprak oka
 • Gansu welaýatynyň Jiuquan şäheriniň Suzhou etrabynyň maýa goýumlaryny ösdürmek topary Minolta baryp gördi

  Gansu welaýatynyň Jiuquan şäheriniň Suzhou etrabynyň maýa goýumlaryny ösdürmek topary Minolta baryp gördi

  Gansu welaýat partiýasynyň komitetiniň sekretary we Gansu welaýat halk kongresiniň hemişelik komitetiniň müdiri Hu Çaňşeng çykyş etdi we çykyş etdi.Işewürlige peýda getirmek we telekeçiligi baýlaşdyrmak üçin güýçli atmosfera ösüşiň ösmegine itergi berer ...
  Koprak oka
 • Minolta Fitness 2023-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda işe başlaň

  Minolta Fitness 2023-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda işe başlaň

  Tebigatyň ritmi bilen bilelikde ýer ýaşarýar, hemme zat şöhle saçýar we hemme zat täze parlaklyk bilen ýalpyldawap başlaýar.Täze ýylyň baýramçylyk atmosferasyny ýokarlandyrmak maksady bilen zawodymyz täze ýyly bellemek üçin gonglary, deprekleri we arslan tans toparlaryny ýörite çagyrdy '...
  Koprak oka
 • MND Fitness |2022-nji ýylda zehinli ösüş, 2023-nji ýylda doly güýç

  MND Fitness |2022-nji ýylda zehinli ösüş, 2023-nji ýylda doly güýç

  2023-01-12 10:00 2022-nji ýyla seredenimizde, diýmek isleýäris: MND Fitness bilen ýatdan çykmajak 2022-ni geçireniňiz üçin sag boluň!2022-nji ýyl mümkinçiliklerden we kynçylyklardan doly ýyl.Fitnes pudagy epidemiýanyň ýitileşmegini başdan geçirenden soň, ösmäge-de güýji bar we henizem ...
  Koprak oka
 • MND-X200B Motorly basgançak tälimçisi

  MND-X200B Motorly basgançak tälimçisi

  Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň meşhurlygy bilen birlikde, bedenterbiýe okuwlaryna bolan höwes artýar.Şol bir güýmenje sebäpli dünýädäki futbol höwesi tutaşýar.Muskully owadan ýigitlere seretseň, has köp saglyk we umyt görýäris.Futbolçylar köp güýç we myşsa b ...
  Koprak oka
 • Dünýä çempionaty “Made in China” bilen duşuşýar

  Dünýä çempionaty “Made in China” bilen duşuşýar

  Dört ýyllyk futbol toýy başlandy.2022-nji ýyldaky Katar dünýä çempionatynda Hytaý toparynyň ýoklugy köp janköýer üçin gynandy, ýöne stadionyň içinde we daşynda hemme ýerde görüp boljak hytaý elementleri ýüreklerindäki ýitginiň öwezini dolup biler.“Hytaý elementleri” a ...
  Koprak oka
 • MND-PL36B X LAT PULLDOWN (REAR)

  MND-PL36B X LAT PULLDOWN (REAR)

  TEHNIKI DÜZGÜNLER No.PL36B SIZE: W 1655 × L 1415 × H 2085 FRAME: 100 x 50 x 3T tekiz ýumurtga turbasynyň önüminiň beýany 1. Tabak bilen agram gözegçiligi.2. Yzky myşsalaryň gyjyndyrylmagy.3. Howa bahary görnüşli oturgyç sazlamak.4. Hereket wagtynda okuň merkezi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2