“Shandong Minolta Fitness Equipment Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong welaýatynyň Ningjin etrabynda ýerleşýär we ajaýyp görnüşlerden we amatly ulaglardan lezzet alýar.Sport zallary üçin täjirçilik sport enjamlary bilen üpjün ediji hökmünde, gözleg we sport, sport enjamlaryny öndürmek, satmak we satuwdan soňky hyzmat etmekde ýöriteleşdi.Ningjiniň ösen enjamlar pudagy we önümçilik ukyby boýunça giňişleýin tejribe esasynda Minolta, Strength Series MND-AN, MND-FM, MND-FH, MND-FS, MND-FB, MND-E Crossfit ýaly sanly täjirçilik sport enjamlaryny döretdi. , MND-F, MND-FF, MND-G, MND-H, we Cardio Series MND-D Exercie welosipedleri we MND-X500, X600, X700 pyýada ýörelgesi.

Koprak oka