MND-F93 Täze Pin ýüklenen güýçli sport zaly enjamlary Oturylan göle

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt

Model

Haryt

Ady

Arassa agram

Kosmos meýdany

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

(kg)

L * W * H (mm)

(kg)

MND-F93

Oturan göle

220

1610 * 1030 * 1626

70

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

MND-F

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-F01-02

Açyk görkezme bilen, myşsalaryň dogry ulanylyşyny we türgenleşigini aňsat düşündirmek üçin fitnes stikeri illýustrasiýalary ulanýar.

MND-F01-01

Esasy çarçuwasy 50 * 1 00 * 3mm tekiz ýumurtga turbasy bolup, enjamy has agramly edýär.

MND-F01-04

Inçe polat süňkleri goldaýan, has berk we çydamly ýokary derejeli köpükli rolik bilen enjamlaşdyrylan.

MND-F01-05

Pleönekeý mehaniki oturgyjyň sazlanylýan klipine laýyk lazer bilen örtülen sanlar, oturgyjyň aňsat we rahat sazlanmagyna göz ýetirýär.

Önüm aýratynlyklary

Oturan göle, esasy güýji, deňagramlylygy, durnuklylygy we utgaşdyrmagy ýokarlandyrmak üçin hereket azatlygy bilen garşylyk okuwyny hödürleýär.Islendik fitnes desgasyna laýyk ykjam aýak yzy we pes beýiklik bilen döredilen, ulanmak aňsat.Çarçuwada köp göteriji potensialy üpjün edýän agram stakanlary bilen kiçi desgalar ýa-da boş ýerler üçin ajaýyp.Agramy we ýokary derejeli ramkasy we köp sanly esbaplary bilen, bellenen myşsalar toparyny işlemek üçin rezonansly hereketleri hödürleýär.Onda maşk edýänlere kömek edýän we dürli maşklar üçin teklipler berýän plakat bar.Lighteňil ýa-da pilotsyz desgalar üçin amatly.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-F02 MND-F02
Ady Aýagyň uzalmagy
N.Weight 223KG
Kosmos meýdany 1420 * 1020 * 1630
Bukja Agaç guty
Model MND-F04 MND-F04
Ady Kebelek
N.Weight 223KG
Kosmos meýdany 1410 * 960 * 1630
Bukja Agaç guty
Model MND-F06 MND-F06
Ady Egnine basyň
N.Weight 239KG
Kosmos meýdany 1880 * 1220 * 1630
Bukja Agaç guty
Model MND-F08 MND-F08
Ady Dik metbugat
N.Weight 214KG
Kosmos meýdany 1390 * 1320 * 1630
Bukja Agaç guty
Model MND-F03 MND-F03.jpg
Ady Aýak basmak
N.Weight 223KG
Kosmos meýdany 1980 * 1060 * 1630
Bukja Agaç guty
Model MND-F05 MND-F05
Ady Gapdal ýokarlandyrmak
N.Weight 173KG
Kosmos meýdany 1300 * 870 * 1630
Bukja Agaç guty
Model MND-F07 MND-F07
Ady Pearl Delt / Pec Uçuş
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 1250 * 870 * 2040
Bukja Agaç guty
Model MND-F09 MND-F09
Ady Dip / Çin kömekçisi
N.Weight 289KG
Kosmos meýdany 1410 * 1150 * 2350
Bukja Agaç guty
Model MND-F11 MND-F11
Ady Köp Hip
N.Weight 239KG
Kosmos meýdany 1310 * 1070 * 1630
Bukja Agaç guty
Model MND-F13 MND-F13
Ady Gursak basyň
N.Weight 223KG
Kosmos meýdany 1850 * 1220 * 1630
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: