MND-FF94 Hemişelik gapdal ýokarlandyryş + Yzky delt maşyn täjirçilik fitnes enjamlary Lýuks meşhur güýç güýji okuw enjamy

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt

Model

Haryt

Ady

Arassa agram

Kosmos meýdany

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

(kg)

L * W * H (mm)

(kg)

MND-FF94

Durýan gapdal ýokarlandyryş + Yzky delt maşyn

290KG

1465 * 865 * 2005

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

微 信 截图 _20220727162445

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

微 信 截图 _20220727162958

Açyk görkezme bilen, myşsalaryň dogry ulanylyşyny we türgenleşigini aňsat düşündirmek üçin fitnes stikeri illýustrasiýalary ulanýar

微 信 截图 _20220727163011

Takyk ýekeje agramly, tälim agramyny çeýe saýlamak we inçe düzmek funksiýasy bilen sowuk togalanan polat agramy.

微 信 截图 _20220727163025

Oturgyç, yzky plastinka çukur sazlaýjylary sazlaşykly we sessiz hereket edýär

微 信 截图 _20220727163037

Qualityokary hilli PA sanjym galyplary, Inçe polat podşipnikleriň içki sanjymy, tekiz aýlanmagy, ses ýok

Önüm aýratynlyklary

FF seriýaly saýlanan çyzykly oturgyç göle giňeltmesi, göläniň myşsalary üçin takyk maksatly garşylyk türgenleşigi üçin aňsat girmäge we güýçlendirilen ergonomikany üpjün edýär.Egri aýak platformasy hereketiň ähli çäginde durnukly we amatly binýady üpjün edýär.

Çyzykly gorizontal oturgyç platformasy sazlamak aňsat we ähli ulanyjylar üçin täsirli ýagdaýy üpjün edýär.Oturan ýagdaýy ulanyjylaryň bagrynyň üsti bilen dogry güýç görkezmegini üpjün edýär.

Merkezden ýüklenen aýakgap, iki aýakda has-da garşylyk görkezýär, netijede hereketiň we enjamyň bölekleriniň peselmegine sebäp bolýar.

Oturylyşyk, agyrlyk güýjüniň sazlanmagyna kömek etmek üçin burçly.Pleönekeý çekiji leňňer oturgyjyny sazlamak çyzykly podşipnik ulgamynda aňsatlyk bilen süýşýär.Turbalar süýşmäge çydamly artykmaçlygy öz içine alýar.Düzediş nokatlary aňsat tanamak we ulanmak üçin ters reňk bilen tapawutlanýar.

Oturan ulanyjynyň ýagdaýy, ulanyjynyň bagrynyň üsti bilen güýji dogry ugrukdyrýar.Birnäçe aýakly pozisiýa, bir aýak çyzgysyny sazlamazdan gysga we uzyn ulanyjylary ýerleşdirýär.3 esse güýç köpeldiji bilen agram ýygyndysy.Agramy 70KG

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-FF02 FF02- 坐 式 j .jpg
Ady Aýagyň uzalmagy
N.Weight 238KG
Kosmos meýdany 1372 * 1252 * 1500
Bukja Agaç guty
Model MND-FF05 FF05- 推 j .jpg
Ady Gapdal ýokarlandyrmak
N.Weight 202KG
Kosmos meýdany 1287 * 1245 * 1500
Bukja Agaç guty
Model MND-FF07 FF07- 反 j .jpg
Ady Yzky Delt / Pec Uçuş
N.Weight 212KG
Kosmos meýdany 1349 * 1018 * 2095
Bukja Agaç guty
Model MND-FF47 FF47- 双杠 提 膝
Ady Dik dyz
N.Weight 84KG
Kosmos meýdany 1145 * 805 * 1587
Bukja Agaç guty
Model MND-FF03 FF03- 坐 式 j .jpg
Ady Aýak basmak
N.Weight 245KG
Kosmos meýdany 1969 * 1125 * 1500
Bukja Agaç guty
Model MND-FF06 FF06- 肩部 j .jpg
Ady Egnine basyň
N.Weight 223KG
Kosmos meýdany 1505 * 1345 * 1500
Bukja Agaç guty
Model MND-FF38 FF38- 推 肩 j .jpg
Ady Köp maksatly skameýka
N.Weight 25KG
Kosmos meýdany 1157 * 736 * 778
Bukja Agaç guty
Model MND-FF72 FF72- 三层 哑铃 j .jpg
Ady 3 gatlak Dumbbell rack
N.Weight 102KG
Kosmos meýdany 2236 * 794 * 1070
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: