MND-FH01 Meşhur täjirçilik sport zaly enjamy Pinüklenen güýçli türgenleşik aýakly egri

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt

Model

Haryt

Ady

Arassa agram

Kosmos meýdany

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

(kg)

L * W * H (mm)

(kg)

MND-FH01

Aýak egri

230

1516 * 1097 * 1500

100

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

FH1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

FH-1

Gysga iňlisçe giriş

FH-2

Gysga iňlisçe giriş

FH-3

Gysga iňlisçe giriş

FH-4

Gysga iňlisçe giriş

Önüm aýratynlyklary

MND FITNESS FH Pin Load Selection Strength Series 50 * 100 * 3mm tekiz ýumurtga turbasyny çarçuwa hökmünde kabul edýän professional täjirçilik sport zalydyr, bu esasan ýokary derejeli sport zalyna degişlidir.MND-FH01 Prone Leg Curl maşyn, aýak myşsalarynyň çyzyklaryny has gowy görünmek üçin esasy myşsa toparyny güýçlendirer. Aýak egri aýak myşsalaryna güýç we çeýeligi berýän gönüden-göni myşsalaryňyzy nyşana alýar.Bu maşk bilen meşgullanmak, umumy aýak güýjüňizi üpjün edýär, dogry görnüş we tehnika bilen ýerine ýetirilen halatynda göle myşsalaryny ösdürýär. Güýçli, çeýe hamstrings umumy güýç, deňagramlylyk we çydamlylyk üçin möhümdir. Bu myşsa toparyndaky güýç we çeýeligi Bedeniňiziň ýaşyna görä kömek ediň. Güýçli aýlawlar sport zalynda diňe bir peýdaly däl. Şeýle hem dyz agyryny aýyrmaga kömek edip biler.Pyýada ýa-da ylgamak ýaly beýleki maşklary ýerine ýetireniňizde, dyzyňyzy deňleşdirmäge kömek edýär (we şikes töwekgelçiligini azaldýar).

1. Agram agramy: D görnüşli polat turbany çarçuwa hökmünde kabul edýär, agyr agramda iki görnüşli beýiklige eýe.

2. Düşek: poliuretan köpüklemek prosesi, ýüzi super süýümli deriden ýasalýar.

3. Oturgyçlary sazlamak: Çylşyrymly howa pru springina oturgyç ulgamy, ýokary hilli, amatly we berkligini görkezýär.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-FH02 MND-FH02
Ady Aýagyň uzalmagy
N.Weight 238KG
Kosmos meýdany 1372 * 1252 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH05 MND-FH05
Ady Gapdal ýokarlandyrmak
N.Weight 202KG
Kosmos meýdany 1287 * 1245 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH07 MND-FH07
Ady Yzky Delt / Pec Uçuş
N.Weight 212KG
Kosmos meýdany 1349 * 1018 * 2095MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH09 MND-FH09
Ady Dip / Çin kömekçisi
N.Weight 279KG
Kosmos meýdany 1812 * 1129 * 2214MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH03 MND-FH03
Ady Aýak basmak
N.Weight 245KG
Kosmos meýdany 1969 * 1125 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH06 MND-FH06
Ady Egnine basyň
N.Weight 223KG
Kosmos meýdany 1505 * 1345 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH08 MND-FH08
Ady Dik metbugat
N.Weight 223KG
Kosmos meýdany 1426 * 1412 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH10 MND-FH10
Ady Döş sandyk tälimçisini bölüň
N.Weight 241KG
Kosmos meýdany 1544 * 1297 * 1859MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH16 MND-FH16
Ady Kabel krossoveri
N.Weight 235KG
Kosmos meýdany 4262 * 712 * 2360MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH17 MND-FH17
Ady FTS Glide
N.Weight 396KG
Kosmos meýdany 1890 * 1040 * 2300MM
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: