MND-WG066 Ownuk taraply dambbell

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt

Model

Haryt

Ady

Arassa agram

Spesifikasiýa

Bukjanyň görnüşi

(kg)

SatýarKG

MND-WG066

Ownuk taraply dambbell

N / A

1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg

KartonGuty

Spesifikasiýa Giriş:

微 信 截图 _20220728152526

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

图片 1

1/4 Dumbbells açyk gutyny saýlaň we rezin bilen örtülenini barlaň

图片 2

Agram plitalarynyň jikme-jikliklerini barlamak üçin karton gutudan çykaryň

图片 3

QC topary açyk gutynyň hilini barlamak

图片 4

QC topary Reňkli Kettlebelliň hilini barlaýar

Önüm aýratynlyklary

Has köp amal kämil col Çaknyşyklara garşy howpsuzlyk materiallary bilen enjamlaşdyrylan köp gatly amaldan soň çarçuwanyň dizaýny we täsir siňdiriş burç gurluşy agyr täsirleri dargadyp biler.

Has ergonomiki tutawaç tutmak has amatly we süýşmeýän tutma dizaýny täzelendi.Qualityokary hilli material örtügi tutmagy ýumşak edýär we jaňlaryň öňüni alýar, ulanylanda derlemek sebäpli özüňizi rahat duýmarsyňyz, şonuň üçin sportyň özüne çekijiliginden lezzet alyp bilersiňiz.

Has ýokary hilli material unique Üýtgeşik ýokary hilli ýokary derejeli kauçuk materialdan peýdalanmak, tutmak üçin tekiz, ýöne süýşmeýän;süpürmek we arassalamak has aňsat.Has ygtybarly, zäherli däl, zyýansyz we ysy ýok.

Gaty çoýun high qualityokary hilli çoýun demir ýadrosyndan ýasalan Çydamlylygy, berkligi we durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin.Gaty gurluş gaýtadan ulanylandan soň döwülmez ýa-da egilmez.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-WG008 WG008.jpg
Ady PU Dumbbell
N.Weight 2,5 kg artdyrmak
Kosmos meýdany N / A
Bukja Karton guty
Model MND-WG012
WG012.jpg
Ady Saglyk agramy
N.Weight 150KG
Kosmos meýdany (5 + 10 + 15 + 20 + 25kg) * 2 = 150KG
Bukja Karton guty
Model MND-WG039 wg0392.png
Ady Gara ýokary elastik agram plastinka
N.Weight 5/10/15/20 / 25KG
Kosmos meýdany N / A
Bukja Karton guty
Model MND-WG064 WG064.png
Ady Demir çäýnek guýuň
N.Weight 2KG artdyrmak,4KG Başlamak

5LB artdyrmak,10 LB Başlamak

Kosmos meýdany N / A
Bukja Karton guty
Model MND-WG011 WG011.jpg
Ady Reňkli PU agramy
N.Weight 2,5 kg5kg10kg15kg20kg25kg
Kosmos meýdany N / A
Bukja Karton guty
Model MND-WG029
WG029.jpg
Ady Hex Dambbell
N.Weight 2,5 kg artdyrmak
Kosmos meýdany N / A
Bukja Karton guty
Model MND-WG055 MND-MND-WG055.png
Ady Laimey Barbell
N.Weight 20KGdüzmek
Kosmos meýdany N / A
Bukja Karton guty
Model MND-WG066 WG066.jpg
Ady Ownuk taraply dambel
N.Weight 1 KG artdyrmak
Kosmos meýdany N / A
Bukja Karton guty
Model MND-WG078 WG0782.png
Ady Elektroplirlenen kuwwaty 1000 funt bolan erkekler üçin sink bar
N.Weight Uzynlygy 2,2 metr we diametri 30mm
Kosmos meýdany N / A
Bukja Karton guty
Model MND-WG087 MND-WG087.jpg
Ady Göz bar
N.Weight Güýçli gubka üstü dörtburçly guty tälimçisi,esasan ýadro üçin ulanylýargüýç taýýarlygy, enjamlaşdyrylanýörite çelek bilen (iki sany bahar kellesi bilen)
Kosmos meýdany N / A
Bukja Karton guty

  • Öňki:
  • Indiki: