MND-C05 Täze tutuş beden maşklary beden bedenterbiýe enjamlary sport zaly Trx rack

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-C05

TRX rackyny üýtgetmek

229

5200 * 4038 * 2369

N / A

Plastik film

Spesifikasiýa Giriş:

c03-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-C05-1

Bütin çarçuwada 3 mm galyňlykdaky polat turba, gaty we durnukly kabul edilýär.

MND-C03-3

Galyň plastinka asma çybyk durnukly we güýçlidir.

MND-C05-4

Qualityokary hilli
Maşyn bölekleri

MND-C03-2

Garyşyk reňk gabatlygy müşderiňiziň dürli islegini kanagatlandyryp biler.

Önüm aýratynlyklary

MND FITNESS C Crossfit seriýasy Has köp türgenleşik meýdançasy, müşderilere has giňişleýin fitnes effektini almaga mümkinçilik berýän birnäçe özboluşly fitnes maşklaryny ýerine ýetirip biler, amaly okuw meýdançasynda fiziki söweş, bökmek, çekmek we sport guşagy ýaly birnäçe element bar. funksional okuw, esasy durnuklylyk okuwy, toparlaýyn tälim, güýç taýýarlygy, deňagramlylyk, çydamlylyk, tizlik, çeýeligi we ş.m.

MND-C05 Üýtgeýän TRX Rack. Esasy tälim, bedeniň ýokary güýji, bedeniň durnuklylygynyň pesligi we uzalmagy ýaly dürli maksatlar üçin ulanylýar.Magistral myşsalaryny güýçlendirmek we agdyklyk etmeýän agzalaryň hereket ukybyny güýçlendirmek bilen, ýokary tizlikli hereketde bedeniň deňagramlylygyny we gözegçilik ukybyny ýokarlandyryp, güýji güýçlendirip biler.Kinematiki zynjyrda geçiriş

1. Ölçegi: Öý sport zalyna, şahsy okuw studiýasyna ýa-da täjirçilik desgasyna çenli tekizleýänler üçin TRX Commercial ajaýyp önümleri we bir tonna goldaw hödürleýär.Bu opsiýalar ýaňy başlanlar üçin birneme gorkuzýan bolsa-da, nämä garaşmalydygyna birneme göz süýjüsi berip biler. Önümiň uzynlygy we beýikligi müşderiniň sport zalynyň giňişligine görä çeýe bolup biler önümçilik.

2. Dizaýn: Durnukly uly üçburçluk ýük göteriji dizaýn önümi has durnukly we ygtybarly edýär.

3. Galyňlaşdyrylan Q235 polat turbasy: Esasy çarçuwasy 50 * 80 * T3mm inedördül turba bolup, enjamy has agramly edýär.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-C03 MND-C03
Ady TRX rackyny üýtgetmek
N.Weight 113 kg
Kosmos meýdany 2600 * 2110 * 2788MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C07 MND-C05
Ady Mugt okuw rack
N.Weight 389 kg
Kosmos meýdany 5500 * 2481 * 2853MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C09 MND-C09
Ady Oturgyç press rack
N.Weight 358 kg
Kosmos meýdany 4287 * 1500 * 2495MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C12 MND-C012
Ady Custöriteleşdirilen skat rack
N.Weight 158 kg
Kosmos meýdany 1752 * 1405 * 2495MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C13 MND-C013
Ady Mugt okuw rack
N.Weight  
Kosmos meýdany 5500 * 2481 * 2853MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C15 MND-C15
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 397 kg
Kosmos meýdany 6233 * 3055 * 2692MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C16 MND-C16
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 822 kg
Kosmos meýdany 9950 * 3700 * 3100MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C17 MND-C17
Ady Çarçuwaly merdiwan
N.Weight 330kg
Kosmos meýdany 4490 * 1525 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C18 MND-C18
Ady Parallel merdiwan
N.Weight 177kg
Kosmos meýdany 4460 * 680 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C19 MND-C19
Ady Diwar rack
N.Weight 163 kg
Kosmos meýdany 4085 * 1603 * 3006MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film

  • Öňki:
  • Indiki: