MND-C12 Fitnes öndürijisi Gyzgyn satylýan fitnes enjamlary skat maşyny

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-C12

Custöriteleşdirilen skat rack

158

5500 * 2481 * 2853

N / A

Plastik film

Spesifikasiýa Giriş:

c03-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-C12-2

Bütin ramka 3mm kabul edýär
galyňlyk polat turba,
berk we durnukly.

MND-C12-3

50 mm agramly plastinka bar
agyr agram göterip biler, duşup biler
goşmaça ýük maşklary zerur.

MND-C12-4

4 sany polat gysgyç
aşagy, has köp zat edip biler
garşylyk zolagy bilen maşk ediň.

MND-C12-5

Köp funksiýaly tutawaçlar
götermek maşklary bolup biler
iki tarapa-da aňsat.

Önüm aýratynlyklary

MND-C12 omöriteleşdirilen squat rack, skatanyň durnukly bolmagy we göterilende baruňyzy goldamak üçin köp agram berýär.“Squat rack” dünýädäki her bir öý we garaage sport zalynyň merkezidir.Şeýle bolansoň, köptaraply, çydamly, peýdaly bolmaly we ulanyljak giňişlige laýyk bolmaly. Agyr, çydamly polatdan ýasalan, hil, uzak möhletli ýerine ýetiriş üçin oňa bil baglap bilersiňiz.Elektrik toguny, kämahal tok kapasasy diýlip atlandyrylýar - skameýkaly pressde, üstündäki presslerde, barbell skwatlarynda, gämi duralgalarynda we başgalarda işlemek üçin iň oňat gurnama. garşylyk goşundylary, düzülip bilinýän çeňňek we howpsuzlygy saklamak, çekiş paneli, Olimpiýa ölçegli tabak we bar ammary bilen.

Oloekelikde türgenleşmek isleýärsiňizmi ýa-da dostuňyz bilen, öýde göteriji enjamlara aňsatlyk bilen girmek gaty amatly, esasanam köp sanly maşklar üçin tok rafyny ulanyp bilersiňiz, skat we skameýkaly pressler ýaly agyr hereketleri.

1. Esasy material: 3 mm galyňlykdaky ýumurtga turbasy, roman we üýtgeşik.

2. Köpdürlüligi: Mugt agramlary, ugrukdyrylan agramlary ýa-da beden agramyny ulanyp, dürli maşklar.

3. Çeýeligi: Çybygyň diregleri maşklara baglylykda üýtgedilip bilner.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-C03 MND-C03
Ady TRX rackyny üýtgetmek
N.Weight 113 kg
Kosmos meýdany 2600 * 2110 * 2788MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C05 MND-C05
Ady TRX rackyny üýtgetmek
N.Weight 229 kg
Kosmos meýdany 5200 * 4038 * 2369MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C07 MND-C05
Ady Mugt okuw rack
N.Weight 389 kg
Kosmos meýdany 5500 * 2481 * 2853MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
>Model MND-C09 MND-C05
Ady Oturgyç press rack
N.Weight 358 kg
Kosmos meýdany 4287 * 1500 * 2495MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C13 MND-C013
Ady Mugt okuw rack
N.Weight  
Kosmos meýdany 5500 * 2481 * 2853MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C15 MND-C15
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 397 kg
Kosmos meýdany 6233 * 3055 * 2692MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C16 MND-C16
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 822 kg
Kosmos meýdany 9950 * 3700 * 3100MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C17 MND-C17
Ady Çarçuwaly merdiwan
N.Weight 330kg
Kosmos meýdany 4490 * 1525 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C18 MND-C18
Ady Parallel merdiwan
N.Weight 177kg
Kosmos meýdany 4460 * 680 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C19 MND-C19
Ady Diwar rack
N.Weight 163 kg
Kosmos meýdany 4085 * 1603 * 3006MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film

  • Öňki:
  • Indiki: