MND-C09 oorapyk bedenterbiýe enjamlary sport zaly Maşyn güýji arka skameýkasyny basyň

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-C09

Mugt okuw rack

389

5500 * 2481 * 2853

N / A

Plastik film

Spesifikasiýa Giriş:

c03-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

C075
Bütin çarçuwa kabul edilýär
3 mm galyňlyk polat turbasy,
Gaty we durnukly
C094
50 mm agramly plastinka çybygy göterip biler
Agyr agram, goşmaçalaryňyz bilen tanyşyň
Maşk zerurlyklaryny ýükläň
C095
-Okary derejeli 3 gatly suratlar maşynlara poslama garşy we çydamly ajaýyp ýerüsti öndürijilik berýär
C093
Köp funksiýaly tutawaçlar
“Lift-Up” maşklary bolup biler
Iki tarapda-da aňsat

Önüm aýratynlyklary

MND-C09 Bench Press Rack diňe bir önümde doly agramly sport zalydyr!Oturgyçlary, eňekleri, tigirleri (ýokary / pes) we skameýkaly pressleri (skameýkalarymyz bilen bilelikde) ygtybarly ýerine ýetiriň. Elektrik toguny çekiş paneli, skatka rack we hereket edip bilýän berk enjamdyr. skameýkany birbada basyň.Bütin bedeniňizi çekmek üçin döredilen, MND-den gelýän köp funksiýaly tok rafy, ol ýerdäki iň oňat wariantlaryň biridir.Düzülip bilinýän pyçak gollaryň we tutawaçlaryň goşmaça howpsuzlygy bilen dürli agyr liftleri özbaşdak ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.Elektrik toguny, käwagt tok kapasasy diýlip atlandyrylýar - skameýkaly pressde, üstki presslerde, barbell skwatlarynda, gämi duralgalarynda we başgalarda işlemek üçin iň oňat gurnama. Şeýle hem agyrlyk saklaýyş we çekmek üçin köp tutawaç bar.

Oloekelikde türgenleşmek isleýärsiňizmi ýa-da dostuňyz bilen, öýde göteriji enjamlara aňsatlyk bilen girmek gaty amatly, esasanam köp sanly maşklar üçin tok rafyny ulanyp bilersiňiz, skat we skameýkaly pressler ýaly agyr hereketleri.

1. Esasy material: 3 mm galyňlykda tekiz ýumurtga turbasy, roman we üýtgeşik.

2. Köpdürlüligi: Mugt agramlary, ugrukdyrylan agramlary ýa-da beden agramyny ulanyp, dürli maşklar.

3. Çeýeligi: Çybygyň diregleri maşklara baglylykda üýtgedilip bilner.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-C03 MND-C03
Ady TRX rackyny üýtgetmek
N.Weight 113 kg
Kosmos meýdany 2600 * 2110 * 2788MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C05 MND-C05
Ady TRX rackyny üýtgetmek
N.Weight 229 kg
Kosmos meýdany 5200 * 4038 * 2369MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C07 MND-C05
Ady Mugt okuw rack
N.Weight 389 kg
Kosmos meýdany 5500 * 2481 * 2853MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C12 MND-C012
Ady Custöriteleşdirilen skat rack
N.Weight 158 kg
Kosmos meýdany 1752 * 1405 * 2495MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C13 MND-C013
Ady Mugt okuw rack
N.Weight  
Kosmos meýdany 5500 * 2481 * 2853MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C15 MND-C15
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 397 kg
Kosmos meýdany 6233 * 3055 * 2692MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C16 MND-C16
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 822 kg
Kosmos meýdany 9950 * 3700 * 3100MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C17 MND-C17
Ady Çarçuwaly merdiwan
N.Weight 330kg
Kosmos meýdany 4490 * 1525 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C18 MND-C18
Ady Parallel merdiwan
N.Weight 177kg
Kosmos meýdany 4460 * 680 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C19 MND-C19
Ady Diwar rack
N.Weight 163 kg
Kosmos meýdany 4085 * 1603 * 3006MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film

  • Öňki:
  • Indiki: