MND-C20 Beden fitnes enjamlary sport zaly diwar rack sport zalynyň jaýy

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-C20

Diwar rack

74

3150 * 1130 * 300

N / A

Plastik film

Spesifikasiýa Giriş:

c03-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-C20-2

Qualityokary hilli
Maşyn
Bölekler.

MND-C20-3

2 sany Holder sökmegi ýeňilleşdirmek üçin düzüldi we zerurlyklara görä islän wagtyňyz çalşyp bilersiňiz.

MND-C17-3

Garyşyk reňk gabat gelýär
müşderiňiz bilen duşuşyň
dürli haýyş.

c16-1

Bütin ramka 3mm kabul edýär
galyňlyk polat turba,
berk we durnukly.

Önüm aýratynlyklary

Diwar rack iň täze tehnologiýany hödürleýär we üstünlikler we täzelikler edýär.Gol myşsalaryny, döş myşsalaryny, garyn myşsalaryny, arka myşsalaryny maşk edip biler, şeýle hem bilek güýjüňizi artdyryp biler.Bu hemmetaraplaýyn fitnes effektini gazanyp biler we özleşdirmegi goldap biler.Bu enjamda çekmek, uzatmak, uly guşlary giňişleýin taýýarlamak we ş.m. ýaly dürli okuw usullary bar.

Saýlanan polatdan ýasalýar.Ol galyňlaşdyrylýar we galyňlaşdyrylýar.Material hakyky, berk we çydamly.Durnukly we ulanmak ygtybarly.Altyn gatnaşygy bölüm nokady güýçli göterijilik ukybyna eýe bolan diagonaly ýaýy howpsuz we durnukly kesgitlemek üçin ulanylýar we ýokary gatnaşygy deň derejede nygtalýar, şonuň üçin rahatlykda ulanylyp bilner.

Diwar tekeriniň reňkini we nyşanyny diwar tekerini has owadan we çydamly etmek üçin düzülip bilner.Galyňlaşdyrylan polat plastinka has köp agram göterip biler we has amatly bolar ýaly ulanylýar

1. Esasy çarçuwasy 50 * 80 * 3mm inedördül turba bolup, rafy has berk we agramly edýär

2. 3 gatly elektrostatik boýag prosesi açyk reňk we uzak möhletli posuň öňüni almak bilen kabul edilýär.

3. Turbanyň reňki we ýassyk reňki üçin reňk kartoçkalaryny hödürleýäris, reňkini mugt saýlaň.

4. Logotip ýasamak: Müşderi üçin hemişe OEM edýäris, adaty stikerler mugt.

5. Boýag bişirmek üçin elektrostatik sepmek prosesi kabul edilýär.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-C21 MND-C21
Ady Diwar rack
N.Weight 35kg
Kosmos meýdany 1548 * 200 * 215MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C22 MND-C22
Ady Sandbag rack
N.Weight 63kg
Kosmos meýdany 1304 * 791 * 2208MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C24 MND-C24
Ady Kombinasiýa okuw çarçuwasy
N.Weight 1762 kg
Kosmos meýdany 9021 * 3810 * 4047MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C25 MND-C25
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 576 kg
Kosmos meýdany 5798 * 3483 * 3694MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C26 MND-C26
Ady Diwar taýýarlygy
N.Weight 106 kg
Kosmos meýdany 725 * 1420 * 2398MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C30 MND-C30
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 707 kg
Kosmos meýdany 7076 * 3232 * 2606MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C31 MND-C31
Ady Diwar rack
N.Weight 181kg
Kosmos meýdany 4970 * 2116 * 3006MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C33 MND-C33
Ady Haryt tekjesi
N.Weight 108 kg
Kosmos meýdany 640 * 2140 * 1458MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C36 MND-C36
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 735 kg
Kosmos meýdany 6126 * 3227 * 2606MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C42 MND-C42
Ady Custöriteleşdirilen skat rack
N.Weight 152 kg
Kosmos meýdany 1715 * 1410 * 2474MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film

  • Öňki:
  • Indiki: