MND-C13 Mugt durýan rack haç okuw täjirçilik sport zaly, mugt okuw rackini çekiň

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-C13

Mugt okuw rack

N / A

5500 * 2481 * 2853

N / A

Plastik film

Spesifikasiýa Giriş:

c03-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-C13-1

Qualityokary hilli
Maşyn
Bölekler.

MND-C13-2

2 sany Holder sökmegi ýeňilleşdirmek üçin düzüldi we zerurlyklara görä islän wagtyňyz çalşyp bilersiňiz.

MND-C13-3

Garyşyk reňk gabat gelýär
müşderiňiz bilen duşuşyň
dürli haýyş.

MND-C13-4

Bütin ramka 3mm kabul edýär
galyňlyk polat turba,
berk we durnukly.

Önüm aýratynlyklary

MND-C13 Mugt türgenleşik rack, çekişleri, eňekleri, oturgyçlary, toparlary, rackleri, myşsalary ýokarlandyrmagy, maýmyn çybygyny, losos merdiwanlaryny, diwar topy nyşany, çeňňek tagtasy, çukur çeňňegi, ýarym tokly çeňňek, güýçli päsgelçilik okuwy we başgalar.Elektrik toguny, kämahal tok kapasasy diýlip atlandyrylýar - skameýkanyň üstünde, üstündäki presslerde, barbell skwatlarynda, gämi duralgalarynda we başgalarda işlemek üçin iň oňat gurnama. Bu köp ugurly köp enjamly enjam.Eger maksadyňyz arkaýyn myşsa massasyny köpeltmek we başdan aýak gazanmak üçin okuwyňyzy güýçlendirmek bolsa, MND-C13 elektrik toklary siziň üçin. Agyr, çydamly polatdan ýasalan, hiline, uzynlygyna bil baglap bilersiňiz - dowamly ýerine ýetiriş.

Oloekelikde türgenleşmek isleýärsiňizmi ýa-da dostuňyz bilen, öýde göteriji enjamlara aňsatlyk bilen girmek gaty amatly, esasanam köp sanly maşklar üçin tok rafyny ulanyp bilersiňiz, skat we skameýkaly pressler ýaly agyr hereketler. Köp türgenleşik üçin aňsatlaşdyrylan usullar we hereketler, bu rack aýratynlyklary.

1. Esasy material: 3 mm galyňlykda tekiz ýumurtga turbasy, roman we üýtgeşik.

2. Köpdürlüligi: Mugt agramlary, ugrukdyrylan agramlary ýa-da beden agramyny ulanyp, dürli maşklar.

3. Galyňlaşdyrylan Q235 polat turbasy: Esasy çarçuwasy 3 mm galyňlykdaky tekiz ýumurtga turbasy bolup, enjamy has agramly edýär.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-C03 MND-C03
Ady TRX rackyny üýtgetmek
N.Weight 113 kg
Kosmos meýdany 2600 * 2110 * 2788MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C05 MND-C05
Ady TRX rackyny üýtgetmek
N.Weight 229 kg
Kosmos meýdany 5200 * 4038 * 2369MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C07 MND-C05
Ady Mugt okuw rack
N.Weight 389 kg
Kosmos meýdany 5500 * 2481 * 2853MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
>Model MND-C09 MND-C05
Ady Oturgyç press rack
N.Weight 358 kg
Kosmos meýdany 4287 * 1500 * 2495MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C12 MND-C012
Ady Custöriteleşdirilen skat rack
N.Weight 158 kg
Kosmos meýdany 1752 * 1405 * 2495MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C15 MND-C15
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 397 kg
Kosmos meýdany 6233 * 3055 * 2692MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C16 MND-C16
Ady Merdiwana çykmak
N.Weight 822 kg
Kosmos meýdany 9950 * 3700 * 3100MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C17 MND-C17
Ady Çarçuwaly merdiwan
N.Weight 330kg
Kosmos meýdany 4490 * 1525 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C18 MND-C18
Ady Parallel merdiwan
N.Weight 177kg
Kosmos meýdany 4460 * 680 * 2400MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-C19 MND-C19
Ady Diwar rack
N.Weight 163 kg
Kosmos meýdany 4085 * 1603 * 3006MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film

  • Öňki:
  • Indiki: