MND-FM15 2022 Täze täjirçilik çekiç güýç plastinkasy, sport zaly üçin ýüklenen maşyn ýykylan aýak egri

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt

Model

Haryt

Ady

Arassa agram

Kosmos meýdany

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

(kg)

L * W * H (mm)

(kg)

MND-FM15

Aýaklaryň gysylmagy

216

1065 * 1190 * 1640

75

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

1657597437945

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

1

Gysga iňlisçe giriş

2

Gysga iňlisçe giriş

3

Gysga iňlisçe giriş

4

Gysga iňlisçe giriş

Önüm aýratynlyklary

Hammer Strength Select Leg Curl, güýç taýýarlygynyň ösüşiniň esasy bölegi.Kalp we döş ýassyklarynyň arasyndaky dürli burç aşaky arka stresini peseldýär we sazlap boljak başlangyç ýagdaýy bäş dürli başlangyç nokady üpjün edýär.“Hammer Strength Select” setirindäki 22 bölek “Hammer Strength” enjamlaryna çakylykly giriş hödürleýär.

Elit sportçy we biri ýaly türgenleşmek isleýänler üçin berk berk enjamlar.25 ýyldan gowrak wagt bäri “Hammer Strength” enjamlary iň ýokary derejede bäsleşýän hünärmen sportçylar, şeýle hem ýokary okuw jaýlary we orta mekdep sport programmalary tarapyndan ulanylýar.

Hammer Strength enjamlary, bedeniň bolmalysy ýaly hereket etmek üçin niýetlenendir.Netije berýän öndürijilik güýji okuwyny üpjün etmek üçin guruldy.Hammer Strength aýratyn däl, bu işe girmek isleýänler üçin niýetlenendir.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-X800 MND-X800
Ady Serfing enjamy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2097 * 1135 * 1447MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X300A MND-X300A
Ady Ark tälimçisi
N.Weight 150KG
Kosmos meýdany 1900 * 980 * 1650MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X600B MND-X600B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500B MND-X500B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X700 MND-X700
Ady 2 IN 1 Çekiş pyýada zolagy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2070 * 950 * 1720MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X600A MND-X600A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500A MND-X500A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X500D MND-X500D
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500A MND-Y500A
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500B MND-Y500B
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: