MND-FM20 Güýçli bedenterbiýe sport zaly, täjirçilik sport zaly köp kalbany ulanyň

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt

Model

Haryt

Ady

Arassa agram

Kosmos meýdany

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

(kg)

L * W * H (mm)

(kg)

MND-FM20

Köp Hip

230

1516 * 1097 * 1500

100

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

1657597437945

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

1

poliuretan köpüklemek prosesi, üstü süýümli deriden ýasalýar

4

7 setirden we 18 ýadrodan ybarat ýokary hilli kabel polat Dia.6mm

3

Qualityokary hilli Q235 uglerod polat plastinka we galyňlaşdyrylan akril tagta

2

Tekiz ýumurtga turbasyny çarçuwa hökmünde kabul edýär, ululygy 50 * 100 * T3mm

Önüm aýratynlyklary

  • Fitnes düzgüniňize ajaýyp goşundy!TheMND-FM“Multi Hip” we “Glute” maşynlary, aýaklary türgenleşdirmek we berkitmek we ýelimleri gurmak üçin peýdaly guraldyr.Çylşyrymly görnüşli görnüşinden tapawutlylykda bu enjamy ulanmak gaty aňsat.Kalbyňy uzaltmak, kalça çeýeligi, kalbyňy alyp gaçmak we kalbyňy goşmak ýaly maşklary ýerine ýetir.Iň uly we iň gowy netijeleri gazanmagy umyt edýän bolsaňyz, bu enjam, ýelimleriňiz ýa-da ýumruklaryňyz, içki budlaryňyz, daşky budlaryňyz ýa-da bagryňyz bolsun.
  • Her ramka iň ýokary ýelmeşmegi we çydamlylygy üpjün etmek üçin elektrostatik poroşok paltany alýar
  • Adaty rezin aýaklar çarçuwanyň düýbüni goraýar we enjamyň süýşmeginiň öňüni alýar
  • Konturly ýassyklar ýokary rahatlyk we çydamlylyk üçin galyplanan köpügi ulanýar
  • Alýumin ýakalary bilen saklanýar, ulanylanda süýşmeginiň öňüni alýar
  • El tutawaçlary çydamly uret birleşmesidir

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-FH02 MND-FH02
Ady Aýagyň uzalmagy
N.Weight 238KG
Kosmos meýdany 1372 * 1252 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH05 MND-FH05
Ady Gapdal ýokarlandyrmak
N.Weight 202KG
Kosmos meýdany 1287 * 1245 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH07 MND-FH07
Ady Yzky Delt / Pec Uçuş
N.Weight 212KG
Kosmos meýdany 1349 * 1018 * 2095MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH09 MND-FH09
Ady Dip / Çin kömekçisi
N.Weight 279KG
Kosmos meýdany 1812 * 1129 * 2214MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH03 MND-FH03
Ady Aýak basmak
N.Weight 245KG
Kosmos meýdany 1969 * 1125 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH06 MND-FH06
Ady Egnine basyň
N.Weight 223KG
Kosmos meýdany 1505 * 1345 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH08 MND-FH08
Ady Dik metbugat
N.Weight 223KG
Kosmos meýdany 1426 * 1412 * 1500MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH10 MND-FH10
Ady Döş sandyk tälimçisini bölüň
N.Weight 241KG
Kosmos meýdany 1544 * 1297 * 1859MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH16 MND-FH16
Ady Kabel krossoveri
N.Weight 235KG
Kosmos meýdany 4262 * 712 * 2360MM
Bukja Agaç guty
Model MND-FH17 MND-FH17
Ady FTS Glide
N.Weight 396KG
Kosmos meýdany 1890 * 1040 * 2300MM
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: