MND-PL28 sport zallary egin-eşik sport zaly fitnes enjamlary

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL28

Egnine basyň

99.5

1120 * 1856 * 1747

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL22-2

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly, durabl
e we anti-skid.

MND-PL01-3

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL01-5

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

Bejerişsiz seriýa Plate Loading Line seriýasy Egin Press tebigy üstüň gysyş hereketi we deň güýç ösüşi üçin birleşdiriji we izo-gapdal hereketleri.“Plate-Loading” seriýasy islendik desgany güýçlendirýär we özbaşdak tebigy tejribe üçin garaşsyz birleşmek we üýtgetmek hereketlerini ulanýar. Deltoidleriň şertnamalaryna doly üns bermäge mümkinçilik berýär.
MND-PL28 plastinka ýüklenen egin enjamy, islendik öýüň ýa-da täjirçilik sport zalynyň ösmegine kömek etmek üçin ajaýyp görnüşler bilen utgaşyp, agyr gurluşyk hödürleýär.Bu bölümde çydamly poroşok paltasy bilen goralýan agyr ölçegli polat çarçuwasy bar.Söwda bahalandyrylan abzallar we örtükler bu güýç maşynynyň dowamly gurulmagyny üpjün edýär.
Gaty ululykdaky tutawaçlar, ulanyjynyň eliniň has uly meýdanyna ýük ýaýratmak bilen basmak maşklaryny has amatly edýär we oturgyjyň aňsat sazlanmagy, ulanyjy belentlikleriniň giň toplumynyň ýerleşip biljekdigini aňladýar.Alýumin ýakalary bilen saklanýar, ulanylanda süýşmeginiň öňüni alýar.

1. Tutuşlyk: Süýşmeýän tutma uzynlygy ýerliklidir, burçy ylmy, süýşmäge garşy täsiri aýdyňdyr.
2. Durnuk: tekiz elliptik turba polat çarçuwasy, ygtybarly we ygtybarly, hiç haçan deformasiýa edilmeýär.
3. Bezeg: Ergonomiki ýörelgelere laýyklykda döredilen, ýokary hilli PU gutarýar, oturgyç dürli derejelerde sazlanyp bilner, şonuň üçin dürli ululykdaky maşklar amatly maşk usulyny tapyp biler.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL23 MND-PL23
Ady Tibia Dorsi Flexion
N.Weight 33 kg
Kosmos meýdany 1112 * 350 * 330MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL24 MND-PL24
Ady Hip Builder
N.Weight 168 kg
Kosmos meýdany 1822 * 1570 * 1556MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL25 MND-PL25
Ady Gapdal gol göteriji tälimçi
N.Weight 90kg
Kosmos meýdany 1235 * 1375 * 1265MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL27 MND-PL27
Ady Duran göle
N.Weight 89 kg
Kosmos meýdany 1267 * 1456 * 1564MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL26 MND-PL26
Ady Arka basyň
N.Weight 134 kg
Kosmos meýdany 1875 * 1434 * 1393MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL29 MND-PL29
Ady Alýan adam
N.Weight 108.5kg
Kosmos meýdany 1750 * 1185 * 1185MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL30 MND-PL30
Ady Goşundy
N.Weight 109kg
Kosmos meýdany 1680 * 1181 * 1170MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL32 MND-PL32
Ady Garyn tälimçisi
N.Weight 30kg
Kosmos meýdany 1102 * 521 * 486MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-PL31 MND-PL31
Ady V - Kwat
N.Weight 205 kg
Kosmos meýdany 2430 * 1450 * 1810MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL33 MND-PL33
Ady Gursak basyň
N.Weight 119 kg
Kosmos meýdany 2155 * 1785 * 1025MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: