MND-PL69 Güýçli Squat Lunge esasy sport enjamlary

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL69

Squat Lunge

100

1533 * 1625 * 785

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL34-21

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly, durabl
e we anti-skid.

MND-PL34-22

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL34-24

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

MND FITNESS PL Plate Loading Strength Series, ýokary derejeli sport zaly üçin 120 * 60 * 3mm / 100 * 50 * 3mm tekiz ýumurtga turbasyny (tegelek turba φ76 * 2,5) kabul edýän professional sport zalydyr.

MND-PL69 Squat Lunge maşklary Trapezius, Deltoid, Triceps, Gastroknemius.Skwatlar we öýkenler, gündelik hereket nagyşlaryny meňzeş etmek we bu sebitde muskul güýjüni ýokarlandyrmak üçin döredilen aşaky bedeniň iki sany meşhur maşk maşklarydyr.Iki maşkyň hem birleşýän (köp bogunly) häsiýetini göz öňünde tutup, bir wagtyň özünde birnäçe myşsany birleşdirmek, deňagramlylygy, çeýeligi we hatda esasy güýjüňizi ýokarlandyrmak üçin hereketdir.

1. Tutga: PP ýumşak rezin materialdan ýasalan, saklamak has amatly.
2. Çörek bişirmek prosesi: awtoulagda tozansyz boýag bişirmek prosesi.
3. Durýan enjamlar, aýak güýjüni we güýjüni ýokarlandyrmak bilen maşk edijini ýerde berk saklamak üçin niýetlenendir.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL34 MND-PL34
Ady Oturan aýak egri
N.Weight 112kg
Kosmos meýdany 1600 * 1455 * 1255MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL35 MND-PL35
Ady Garyn we dyz epmek / çümdürmek
N.Weight 102.5 kg
Kosmos meýdany 2545 * 770 * 1720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL56 MND-PL56
Ady Çyzykly aýak basmak
N.Weight 260 kg
Kosmos meýdany 2405 * 1485 * 1505MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL61 MND-PL61
Ady Lever hataryny ýapyň
N.Weight 90kg
Kosmos meýdany 1820 * 1135 * 1185MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL57 MND-PL57
Ady Çyzykly Hack Squat
N.Weight 202 kg
Kosmos meýdany 2180 * 1610 * 1500MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL62 MND-PL62
Ady Göle ösdürip ýetişdiriň
N.Weight 74kg
Kosmos meýdany 1455 * 740 * 1045MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL65 MND-PL65
Ady Oturmak
N.Weight 234 kg
Kosmos meýdany 2330 * 1760 * 1570MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL67 MND-PL67
Ady Hemişelik ýapgyt basyň
N.Weight 131 kg
Kosmos meýdany 2045 * 1960 * 1925MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL66 MND-PL66
Ady Hemişelik metbugat
N.Weight 134 kg
Kosmos meýdany 2070 * 1550 * 2100MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL68 MND-PL68
Ady Durmakdan ýüz öwürmek
N.Weight 145 kg
Kosmos meýdany 1860 * 1463 * 2550MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: