MND-PL30 Fitnes enjamlary Söwda üçin mugt agramly sport maşynlary goşundy

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL30

Goşundy

109

1680 * 1181 * 1170

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL22-2

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly, durabl
e we anti-skid.

MND-PL01-3

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL01-5

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

Bejerişsiz seriýa plastinka ýüklenen çyzykly aýak ogurlamak tälimçisi täjirçilik güýji okuw enjamy.Ulanyjylar myşsalaryň iň ýokary işjeňleşmegine we güýç çykarylmagyna synanyşanlarynda bogunlaryny gorap bilerler.Önümde ulanylýan ýokary dykyzlykly ýörite gubkadan ýasalan tibial pad, bedeniň görnüşine uýgunlaşyp, tibia basyşyny azaldyp, ýokary rahatlyk üpjün edip biler we maşk wagtynda gaty peýdaly durnuklaşdyryş täsirini berip biler.
1. Oturgyç: Ergonomiki oturgyç, anatomiki ýörelgelere laýyklykda döredilip, aýagyň egilen bölegine edilýän basyşy azaldýar, dyz agyrysyndan gaça durýar we maşk wagtynda has rahatlyk berýär.
2. Bezeg: Ergonomiki ýörelgelere laýyklykda döredilen, ýokary hilli PU gutarýar, oturgyç dürli derejelerde sazlanyp bilner, şonuň üçin dürli ululykdaky maşklar amatly maşk usulyny tapyp biler.
3. Saklamak: Agram plastinka saklaýjy paneli we işleýän enjamlar, aňsat ulanmak üçin ammar ýeri.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL23 MND-PL23
Ady Tibia Dorsi Flexion
N.Weight 33 kg
Kosmos meýdany 1112 * 350 * 330MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL24 MND-PL24
Ady Hip Builder
N.Weight 168 kg
Kosmos meýdany 1822 * 1570 * 1556MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL25 MND-PL25
Ady Gapdal gol göteriji tälimçi
N.Weight 90kg
Kosmos meýdany 1235 * 1375 * 1265MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL27 MND-PL27
Ady Duran göle
N.Weight 89 kg
Kosmos meýdany 1267 * 1456 * 1564MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL26 MND-PL26
Ady Arka basyň
N.Weight 134 kg
Kosmos meýdany 1875 * 1434 * 1393MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL28 MND-PL28
Ady Egnine basyň
N.Weight 99.5kg
Kosmos meýdany 1120 * 1856 * 1747MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL29 MND-PL29
Ady Alýan adam
N.Weight 108.5kg
Kosmos meýdany 1750 * 1185 * 1185MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL32 MND-PL32
Ady Garyn tälimçisi
N.Weight 30kg
Kosmos meýdany 1102 * 521 * 486MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Plastik film
Model MND-PL31 MND-PL31
Ady V - Kwat
N.Weight 205 kg
Kosmos meýdany 2430 * 1450 * 1810MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL33 MND-PL33
Ady Gursak basyň
N.Weight 119 kg
Kosmos meýdany 2155 * 1785 * 1025MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: