Sport zaly enjamlarynyň MND-PL12 mahabat bölekleri Iso-gapdal gorizontal skameýkaly metbugat

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL12

Iso-gapdal gorizontal skameýkaly metbugat

117

1912 * 1747 * 1007

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL02-2

Ergonomiki PU deri örtüldi
amatly, çydamlydyr
we anti-skid.

MND-PL01-3

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL01-5

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

Hammer güýç plastinkasy ýüklenen Iso-gapdal gorizontal skameýkaly metbugat

Plastinka ýüklenen Iso-Gapdal Gorizontal skameýkaly metbugat, adam hereketinden meýilleşdirildi.Aýry agram şahlary deň güýç ösüşi we myşsalary höweslendirmek dürlüligi üçin garaşsyz bölmek we birleşdirmek hereketleri bilen meşgullanýar.Durnuklaşdyrmak üçin burçly arka ýassyklar bilen adaty skameýkanyň Iso-Gapdal üýtgemegi.

Ajaýyp baha enjamy we giriş derejesindäki plastinka ýükleýji maşyn üçin ajaýyp wariant.Gorizontal skameýkanyň metbugaty, Olimpiýa skameýkasynyň metbugatyna meňzeýär.Şeýle-de bolsa, döşüň öňünde hiç hili çyzyk ýok, özbaşdak türgenleşýänler ýa-da ýeke-täk maksimum üçin gidýänler üçin has ygtybarly warianty hasaplaýarys.Uly ýük nokatlary we kiçi aýak yzlary bilen birlikde agyr gurluşyk, Gorizontal basyşy meşhur maşyna öwürýär.

Iso-gapdal plastinka ýüklenýän gorizontal skameýkaly metbugat, ýokarky beden maşklary üçin iň oňat enjamdyr.Gursagy, eginleri we trisepleri nyşana alýar.Upperokarky bedeni maşk etmek üçin köp maşynlaryň diňe biri.

Iň ýokary wezipe maşynlary plastinka ýüklemek we fulcrums, podşipnikler we pivotlar arkaly işleýär.Bu, kabelleri bolmadyk we gaty pes tehniki hyzmat edýär.

Täze täzelenme.

Galyň turbalar.

Durnuk we howpsuz.

Güýçli we ýük göteriji.

Hünär hili, tehniki hyzmat mugt.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL13 MND-PL13
Ady “Super Incline Sandyk Press”
N.Weight 130 kg
Kosmos meýdany 1806 * 1132 * 1793MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL14 MND-PL14
Ady Gursak basyň
N.Weight 129 kg
Kosmos meýdany 1752 * 1322 * 1542MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL15 MND-PL15
Ady Gursak giňligi
N.Weight 145 kg
Kosmos meýdany 1920 * 1276 * 1843MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL17 MND-PL17
Ady Iso-Gapdal Front Lat Pulldown
N.Weight 141 kg
Kosmos meýdany 1670 * 1612 * 2081MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL16 MND-PL16
Ady Gursak basmak / Pulldown
N.Weight 173 kg
Kosmos meýdany 1915 * 1676 * 2120MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL18 MND-PL18
Ady DY hatar
N.Weight 147 kg
Kosmos meýdany 1630 * 1390 * 2056MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL19 MND-PL19
Ady Gripper
N.Weight 47 kg
Kosmos meýdany 1230 * 660 * 940MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL21 MND-PL21
Ady Iso-gapdal aýak egri
N.Weight 111 kg
Kosmos meýdany 1754 * 1317 * 960MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL20 MND-PL20
Ady Garyn boşlugy
N.Weight 130 kg
Kosmos meýdany 1485 * 1226 * 1722MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL22 MND-PL22
Ady Iso-gapdal aýak metbugaty
N.Weight 203 kg
Kosmos meýdany 2031 * 1204 * 1430MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: