MND-PL76 Plastiki ýüklenen enjamlar Fitnes enjamlary Dik aýak basmak maşklary

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL76

Dik aýak metbugaty

198

1950 * 1340 * 480

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL34-21

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly, durabl
e we anti-skid.

MND-PL34-22

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL34-24

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

MND-PL seriýasy, ýokary derejeli täjirçilik sport zallary tarapyndan halaýan görnüşi üçin patent almak üçin ýüz tutan täze adamlaşdyrylan dizaýny kabul edýär.Tekiz elliptik (L120 * W60 * T3; L100 * W50 * T3) tegelek turba (φ 76 * 3) polatdan peýdalanyp, galyňlaşdyrylan polat önümiň durnuklylygyny üpjün etmek bilen birlikde ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrýar. ulanyjylaryň okuw güýjüni üýtgedip biler we ulanmagyň gerimi has giňdir.Enjamyň daş ýüzüne üç gatlak elektroplatirlemek bilen boýalýar, çydamly we boýagyň ýüzüni reňkini üýtgetmek we düşmek aňsat däl.Oturgyç ýassygy hemmesi ajaýyp 3D poliuretan galyplaýyş amalyny ulanýar we üstü süýümli deri, suw geçirmeýän we aşaga çydamly bolup, reňki isleg boýunça gabat gelip biler. Bejerişsiz dizaýn gündelik tehniki hyzmatyň wagtyny we güýjüni tygşytlaýar. iň uly derejede.Turbalar PP-den ýasalýar, maşk edende ulanyjyny has amatly edýär.Productshli önümler müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli reňkleriň özleşdirilmegini goldaýar.

MND-PL76 Dik aýak basmak, aşaky burç myşsalaryny üýtgeşik burçlarda türgenleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Aýak basýanlaryň hemmesinden dik metbugat, zenanlara we ylgamak, bökmek üçin sportçylar üçin amatly bolan aýlawlara we ýelimlere has köp üns berýär.

Bodibilding üçin Dik aýak metbugaty, myşsalaryň üýtgeşik uzalmagy bilen budlary höweslendirýär.

Aýaklaryň gysylmagy, kwadrisepleriň, aýlawlaryň ýa-da ýumruklaryň işe alynmagyna has köp üns bermek üçin, enjamyň dürli sazlamalaryny üýtgetmek we aýaklaryň ýerleşdirilmegi bilen islenip bilner.Dik aýak basmak, köp taraplydygyny görkezip, göleleri türgenleşdirmek üçin hem ulanylyp bilner.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL61 MND-PL61
Ady Lever hataryny ýapyň
N.Weight 90kg
Kosmos meýdany 1820 * 1135 * 1185MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL65 MND-PL65
Ady Oturmak
N.Weight 234 kg
Kosmos meýdany 2330 * 1760 * 1570MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL67 MND-PL67
Ady Hemişelik ýapgyt basyň
N.Weight 131 kg
Kosmos meýdany 2045 * 1960 * 1925MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL73 MND-PL73
Ady Hip Thrust Machine
N.Weight 89 kg
Kosmos meýdany 1668 * 1524 * 790MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL62 MND-PL62
Ady Göle ösdürip ýetişdiriň
N.Weight 74kg
Kosmos meýdany 1455 * 740 * 1045MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL66 MND-PL66
Ady Hemişelik metbugat
N.Weight 134 kg
Kosmos meýdany 2070 * 1550 * 2100MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL68 MND-PL68
Ady Durmakdan ýüz öwürmek
N.Weight 145 kg
Kosmos meýdany 1860 * 1463 * 2550MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL73B MND-PL73B
Ady Hip Thrust Machine
N.Weight 100kg
Kosmos meýdany 1765 * 1650 * 840MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL74 MND-PL74
Ady Hip guşak maşyny
N.Weight 158 kg
Kosmos meýdany 1812 * 1380 * 1103MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL75 MND-PL75
Ady Gursak uçýan maşyny ýapyň
N.Weight 102kg
Kosmos meýdany 1559 * 1119 * 1088MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: