1 funksiýada MND-X300A 3 Kardio sport zaly enjamlary tälimçisi

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt

Model

Haryt

Ady

Arassa agram

Kosmos meýdany

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

(kg)

L * W * H (mm)

(kg)

MND-X300A

Ark tälimçisi

150

1900 * 980 * 1650

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

x300-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

图片 5

Gysga iňlisçe giriş

图片 6

Gysga iňlisçe giriş

图片 7

Gysga iňlisçe giriş

图片 8

Gysga iňlisçe giriş

Önüm aýratynlyklary

X300A ark basgançakly tälimçiler öz-özünden göwünsiz hereketlendirijini herekete getirýärler we hereketiň has çalt, has ygtybarly we täsirli bolmagy üçin ädimiň ululygy sazlanyp bilner.

Enjam has giň eňňitleri we garşylygy hödürleýär we bir enjamda üç enjamyň bardygyny aýtmak ulaldyp bolmaz. Pes eňňit derejesinde dag lykiasy ýaly typmak;Orta eňňit derejesinde ellipsoidal maşyn ýaly basgançakly hereket;Basgançak ýaly süýräp, beýik eňňit derejesinde.Islendik eňňit derejesinde şol bir adaty kaloriýa sarp edilişi we howpsuzlygy geçirilýär. Bilşiňiz ýaly, tebigy kaloriýany ýakmak we “Arc Training” ýaly aerobika maşklary gaty kaloriýa talap edýär.Bu kaloriýalar, esasanam güýçli maşklar wagtynda işlemek üçin bedeniňiz tarapyndan talap edilýär.Olar bedeniňiziň ýangyjydyr.Kaloriýa köp bolsa ýa-da başga bir söz bilen aýdylanda, kaloriýa baý iýmit iýen bolsaňyz, bedeniňizde maşk etmek üçin ýeterlik ýangyç bar.

Has gowusy, bedeniňiz iýmit we kaloriýa bilen doly bolmasa, bedeniňiz ýangyç üçin ýag ätiýaçlyklaryna öwrüler.Bu, kaloriýa defisitiniň üstünde işleýändigiňizi aňladýar.Bu a1 funt ýitirmek üçin 3500 kaloriýa defisit.Şol sebäpden, günde 30 minut türgenleşýän bolsaňyz, hepdede bir funtdan köp, belki has köp ýitirip bilersiňiz.Mundan başga-da, bilmeseňiz, “Arc Trainer” size ýanmaga kömek edip biler16% köp kaloriýapyýada ýörelgesinden ýa-da elliptik enjamdan has köp.

 

1.Elektrik üpjünçiligi: Öz-özüňi öndürýän

2.Programma: El bilen re + im + Awtomat re modeim

3.USB: Jübi telefonyna zarýad bermek funksiýasy

4.Heartürek urşy: aragatnaşyk görnüşi.

5.Funksiýa: Elliptik, ly Skiada typmak, dyrmaşmak

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-X800 MND-X800
Ady Serfing enjamy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2097 * 1135 * 1447MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X300A MND-X300A
Ady Ark tälimçisi
N.Weight 150KG
Kosmos meýdany 1900 * 980 * 1650MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X600B MND-X600B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500B MND-X500B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X700 MND-X700
Ady 2 IN 1 Çekiş pyýada zolagy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2070 * 950 * 1720MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X600A MND-X600A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500A MND-X500A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X500D MND-X500D
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500A MND-Y500A
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500B MND-Y500B
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: