Zawodyň arzan bahasy MND-PL09 Plastiki ýüklenen aýak egri söwda söwda sport enjamlary

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL09

Aýak egri

120

1540 * 1275 * 1370

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL02-2

Ergonomiki PU deri örtüldi
amatly, çydamlydyr
we anti-skid.

MND-PL01-3

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL01-5

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

MND Fitness PL seriýasy iň oňat tabak seriýaly önümlerimiz. Sport zaly üçin möhüm seriýadyr.
MND-PL09 Aýak egri: Easyeňil giriş ulanyja dogry maşk mehanikasy üçin dyz bogunlaryny pivot bilen deňleşdirmäge mümkinçilik berýär.Topuk rolikli aýak, dürli aýak uzynlygy üçin sazlanýar. Aýak egriji maşyn, aýlawlary izolirleýän maşk enjamy.Ol türgeniň ýatýan skameýkasyndan, ýüzüniň aşagyndan we türgeniň dabanyna gabat gelýän oturgyçdan ybarat.Bu çyzyk, sportçynyň dyzlaryny epip, aýaklary büküp, aýaklaryny ýumruklara tarap sürmegi bilen garşylyk görkezýär.
Aýagyň egri bilen işleýän esasy myşsasy hamstringdir. Agramy ýokarlandyranyňyzda we peseldeniňizde beýleki bud myşsalary işjeňleşýär.Aşakdan düşeniňizde, garşylygyň üýtgemegini goldamak üçin ýelimleriňiz we kwadratlaryňyz işjeňleşdirilýär.Iki göle myşsalary we şinler egrilen we aşak inýän aýlawlary goldamak üçin işjeňleşdirilýär.

1. Çeýe: Tabak seriýasy dürli adamlaryň zerurlyklaryna görä dürli barbell böleklerini çalşyp biler, bu dürli adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp biler.

2. Düzedişler: Topuk rolikli padler islendik ulanyjynyň aýagynyň uzynlygyna gabat gelmek üçin çalt we aňsat sazlanýar.

3. Pad dizaýny: Burçly pad, aşaky arkadaky stresleri azaldyp, dogry ýagdaýy üpjün etmäge kömek edýär.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL01 MND-PL01
Ady Gursak basmak
N.Weight 135 kg
Kosmos meýdany 1925 * 1040 * 1745MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL02 MND-PL02
Ady Gaplaň
N.Weight 132kg
Kosmos meýdany 1940 * 1040 * 1805MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL03 MND-PL03
Ady Egnine basyň
N.Weight 122kg
Kosmos meýdany 1530 * 1475 * 1500MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL05 MND-PL05
Ady Biceps Curl
N.Weight 95kg
Kosmos meýdany 1475 * 925 * 1265MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL04 MND-PL04
Ady Oturylyşyk
N.Weight 110 kg
Kosmos meýdany 1975 * 1015 * 1005MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL06 MND-PL06
Ady Pulldown
N.Weight 128 kg
Kosmos meýdany 1825 * 1450 * 2090MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL07 MND-PL07
Ady Pes hatar
N.Weight 133 kg
Kosmos meýdany 1675 * 1310 * 1695MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL10 MND-PL10
Ady Aýagyň uzalmagy
N.Weight 109kg
Kosmos meýdany 1550 * 1530 * 1210MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL08 MND-PL08
Ady Gämi duralgasy
N.Weight 123 kg
Kosmos meýdany 1455 * 1385 * 1270MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL11 MND-PL11
Ady Oturan / durýan gysgyç
N.Weight 106 kg
Kosmos meýdany 1630 * 1154 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: