MND-D20 ýapyk kardio sport zaly enjamlary Windel garşylykly gaýyk maşynlary howa magnit diňi

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt

Model

Haryt

Ady

Arassa agram

Kosmos meýdany

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

(kg)

L * W * H (mm)

(kg)

MND-D20

2 IN 1 Gämi duralgasy

150

2407 * 623 * 1124

N / A

Karton

Spesifikasiýa Giriş:

X.

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

X800-5

Gysga iňlisçe giriş

X800-6

Gysga iňlisçe giriş

X800-7

Gysga iňlisçe giriş

X800-8

Gysga iňlisçe giriş

Önüm aýratynlyklary

1.Köpüji maşyn, agyr we ýaralananlara ýakymly we ýagy ýakyp bilýän ýerüsti garşylykdyr

täsirli maşk etmekde, täsiri sebäpli bedene zeper ýetirmez

agram. fatagy ýitirmek maşklary gaty ýokary we bir hereket 80% -den gowragyny herekete getirip biler
tutuş bedeniň mümkinçilikleri.

2. Bu küreklemek maşynynyň ýel garşylygy we magnit garşylygy ýaly goşa funksiýalary bar
· Windeliň garşysynda küreklemek funksiýasy esasan pyçaklaryň we
tuyere.Pyçaklar aýlananda garşylyk görkezmek üçin howa gysylýar.Týere kiçi bolanda,
içindäki howany çykaryp bolmaýar we garşylyk tebigy ýagdaýda ýokarlanýar.
· Magnitoresist küreklemek funksiýasy magnit meýdanyny gurşaw hökmünde ulanýar we demir polwi ulanýar
garşylygy sazlamak üçin has amatly garşylyk döretmek üçin magnit. Sebäbi
magnetron sürtülme döretmeýär, aşa ümsüm.

Duýuň: has hatda tekiz garşylyk
Daş görnüşi: metaldan doly
Saklama: Has köp ýer
Garşylyk ölçegi: köp tizlikli sazlanyp bilinýän garşylyk
Bejeriş: aňsat tehniki hyzmat, gurmaklyga garşy
Ölçegi: 2407 * 623 * 1124mm
Windele garşylykly enjamlar: 1-10 dişli
Magnit garşylykly dişli: 1-8 dişli
Görnüşi: DetachableMaximum ýük: 150kg

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-X800 MND-X800
Ady Serfing enjamy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2097 * 1135 * 1447MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X300A MND-X300A
Ady Ark tälimçisi
N.Weight 150KG
Kosmos meýdany 1900 * 980 * 1650MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X600B MND-X600B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500B MND-X500B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X700 MND-X700
Ady 2 IN 1 Çekiş pyýada zolagy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2070 * 950 * 1720MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X600A MND-X600A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500A MND-X500A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X500D MND-X500D
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500A MND-Y500A
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500B MND-Y500B
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: