Täze dizaýn MND-PL73B Sport enjamlary Hytaýda öndürilen Fitness Hip Thrust Machine

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL73

Hip Thrust Machine

100

1765 * 1650 * 840

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL34-21

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly, durabl
e we anti-skid.

MND-PL34-22

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL34-24

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

MND-PL73B Hip Thrust Machine, ýelim we ýokarky aýaklary işlemäge kömek edip biler.Bu hip atýan maşyny ulanmak sizi durnukly we howpsuz saklaýar.Kalbyňyzy we ýokarky aýak myşsalaryňyzy maşk etmegi aňsatlaşdyrar.600 klograma çenli durnukly esasy gödek galyňlaşdyrylan turba diwaryny kabul edýär, bu bolsa ony ygtybarly we ygtybarly edýär we bedeniň dürli görnüşli maşklary üçin amatly edýär.
Kalbyň zyňylýan maşyn, böwrek myşsalaryny nyşana almak üçin döredilen maşyn.Enjam, ulanyjynyň bagryna basmak hereketini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän gaplanan oturgyçdan we agyrlyga garşy ulgamdan durýar.Kalbyň gysylmagy myşsany gurmagyň we böwregiň güýjüni ýokarlandyrmagyň täsirli usulydyr.
Kalça siňdiriji, aýlawlary we glýutal muskullary çekip, böwregiň giňelmegini netijeli gowulandyrýar.Bagryňyz çeýe ýagdaýdan (eginleriň we dyzlaryň aşagyndan ýa-da arkasyndan aşakda), bagryň, egniň we dyzyň hatar bolup durýan doly uzaldylan ýerine geçende uzalýar.

1. Geýmäge çydamly, süýşmeýän harby polat turbasy, süýşmeýän ýüzü, howpsuz.
2. Deri ýassyk, süýşmeýän derden goraýan deri, amatly we könelişen.
3. Oturgyç ýassygy: ajaýyp 3D poliuretan galyplaýyş prosesi, üstü süýümli deri, suw geçirmeýän we aşaga çydamly bolup, reňki isleg boýunça gabat gelip biler.
4. Tutmak: PP ýumşak rezin material, tutmak üçin has amatly.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL61 MND-PL61
Ady Lever hataryny ýapyň
N.Weight 90kg
Kosmos meýdany 1820 * 1135 * 1185MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL65 MND-PL65
Ady Oturmak
N.Weight 234 kg
Kosmos meýdany 2330 * 1760 * 1570MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL67 MND-PL67
Ady Hemişelik ýapgyt basyň
N.Weight 131 kg
Kosmos meýdany 2045 * 1960 * 1925MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL73 MND-PL73
Ady Hip Thrust Machine
N.Weight 89 kg
Kosmos meýdany 1668 * 1524 * 790MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL62 MND-PL62
Ady Göle ösdürip ýetişdiriň
N.Weight 74kg
Kosmos meýdany 1455 * 740 * 1045MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL66 MND-PL66
Ady Hemişelik metbugat
N.Weight 134 kg
Kosmos meýdany 2070 * 1550 * 2100MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL68 MND-PL68
Ady Durmakdan ýüz öwürmek
N.Weight 145 kg
Kosmos meýdany 1860 * 1463 * 2550MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL74 MND-PL74
Ady Hip guşak maşyny
N.Weight 158 kg
Kosmos meýdany 1812 * 1380 * 1103MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL75 MND-PL75
Ady Gursak uçýan maşyny ýapyň
N.Weight 102kg
Kosmos meýdany 1559 * 1119 * 1088MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL76 MND-PL76
Ady Dik aýak metbugaty
N.Weight 198kg
Kosmos meýdany 1950 * 1340 * 480MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: