MND-PL02 Söwda sport zaly enjamlary Premium hil fitnes enjamlary Incline Press

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL02

Gaplaň

132

1940 * 1040 * 1805

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL02-2

Ergonomiki PU deri örtüldi
amatly, çydamlydyr
we anti-skid.

MND-PL01-3

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL01-5

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

Asma plastinka enjamlaryny geçirmek görnüşindäki super ýapgyt döş metbugat tälimçisiniň tehniki hyzmaty, adamyň hereketi bilen ylham alýar.Aýry agram burçlary birleşip, deň intensiwligiň we dürli myşsalaryň gyjyndyrylmagynyň garaşsyz giňelmegi we gysylmagy hereketlerini öndürýär.Üýtgeşik hereket ýoly egin basyşy bilen döş basyşynyň arasyndaky boşlugy köpri edýär. Aýry-aýry agram şahlary deň güýç ösüşi we myşsalary höweslendirmek dürlüligi üçin garaşsyz bölüniş we birleşdiriji hereketleri amala aşyrýar.Gorizontal tutawaçlar rahatlyk üçin adaty oturgyç metbugat enjamyny simulasiýa edýär.
Gaty ululykdaky tutawaçlar, ulanyjynyň eliniň has uly meýdanyna ýük ýaýratmak bilen basmak maşklaryny has amatly edýär we oturgyjyň aňsat sazlanmagy, ulanyjy belentlikleriniň giň toplumyny ýerleşdirip boljakdygyny aňladýar.Çydamlylygy goramak we ýokarlandyrmak üçin ýassyklarda plastmassa goldawçylary bar. Alýumin ýakalary bilen saklanýan tutawaçlar, ulanylanda süýşmeginiň öňüni alýar.
1. Tutuşlyk: Süýşmeýän tutma uzynlygy ýerliklidir, burçy ylmy, süýşmäge garşy täsiri aýdyňdyr.
2. Durnuk: tekiz elliptik turba polat çarçuwasy, ygtybarly we ygtybarly, hiç haçan deformasiýa edilmeýär.
3. Bezeg: Ergonomiki ýörelgelere laýyklykda döredilen, ýokary hilli PU gutarýar, dürli ölçegdäki maşklar amatly maşk usulyny tapyp biler ýaly, oturgyç köp derejelerde sazlanyp bilner.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL01 MND-PL01
Ady Gursak basmak
N.Weight 135 kg
Kosmos meýdany 1925 * 1040 * 1745MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL03 MND-PL03
Ady Egnine basyň
N.Weight 122kg
Kosmos meýdany 1530 * 1475 * 1500MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL04 MND-PL04
Ady Oturylyşyk
N.Weight 110 kg
Kosmos meýdany 1975 * 1015 * 1005MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL06 MND-PL06
Ady Pulldown
N.Weight 128 kg
Kosmos meýdany 1825 * 1450 * 2090MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL05 MND-PL05
Ady Biceps Curl
N.Weight 95kg
Kosmos meýdany 1475 * 925 * 1265MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL07 MND-PL07
Ady Pes hatar
N.Weight 133 kg
Kosmos meýdany 1675 * 1310 * 1695MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL08 MND-PL08
Ady Gämi duralgasy
N.Weight 123 kg
Kosmos meýdany 1455 * 1385 * 1270MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL10 MND-PL10
Ady Aýagyň uzalmagy
N.Weight 109kg
Kosmos meýdany 1550 * 1530 * 1210MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL09 MND-PL09
Ady Aýak egri
N.Weight 120 kg
Kosmos meýdany 1540 * 1275 * 1370MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL11 MND-PL11
Ady Oturan / durýan gysgyç
N.Weight 106 kg
Kosmos meýdany 1630 * 1154 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: