MND-PL07 Zawod täjirçilik sport zalynyň gurluşy GYM enjamlary Yzyna taýýarlyk pes hatar maşyn

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL07

Pes hatar

133

1675 * 1310 * 1695

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL02-2

Ergonomiki PU deri örtüldi
amatly, çydamlydyr
we anti-skid.

MND-PL01-3

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL01-5

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

MND Fitness PL Plate Series maşklary has çeýe edip biler.Dürli agramly barbell bölekleri dürli maşk effektlerine ýetmek üçin asylyp bilner
MND-PL07 Biomehanikanyň we howpsuzlygyň iň ýokary ülňülerine laýyklykda gurlan pes hatar, latissimus dorsi, biceps, yzky deltoid we trapezius muskullaryny işjeňleşdirýär. Aşak hatar maşyn, arka myşsalaryny nyşana almak üçin pes tigirli maşyn görnüşidir.
Pes hatar arka we gol myşsalary üçin ýönekeý, ýöne täsirli maşkdyr.Bedeniň ýokarky güýjüni ösdürmäge kömek edýär we duruşyňyzy gowulandyrýar.Bu diňe bir has gowy görünmäge kömek etmän, beýleki maşklary dogry ýerine ýetirmäge kömek edýär we şikes ýetmek howpuny azaldýar.
Ilki bilen arka myşsalaryny ulanýar, bicepleri, budlary we ýadrosy hem işleýär. Pes hatar aşaky arka kän bir basyş etmeýär.
1. Adam gurluşyna uýgunlaşyň: Orta ýumşak we gaty ýassyk, adam bedeniniň gurluşyna has gowy uýgunlaşyp biler, şonuň üçin adamlar maşk wagtynda iň uly rahatlyga eýe bolarlar.
2. Durnuk: Esasy çarçuwaly turba tekiz elliptik turba.Hereket wagtynda enjamlary has durnuklaşdyrýar we has agyr agram göterip bilýär.
3. Düzülip bilinýän oturgyç: Oturgyç, dürli adamlaryň maşk zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek dürli belentliklere görä sazlanyp bilner.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL01 MND-PL01
Ady Gursak basmak
N.Weight 135 kg
Kosmos meýdany 1925 * 1040 * 1745MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL02 MND-PL02
Ady Gaplaň
N.Weight 132kg
Kosmos meýdany 1940 * 1040 * 1805MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL03 MND-PL03
Ady Egnine basyň
N.Weight 122kg
Kosmos meýdany 1530 * 1475 * 1500MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL05 MND-PL05
Ady Biceps Curl
N.Weight 95kg
Kosmos meýdany 1475 * 925 * 1265MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL04 MND-PL04
Ady Oturylyşyk
N.Weight 110 kg
Kosmos meýdany 1975 * 1015 * 1005MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL06 MND-PL06
Ady Pulldown
N.Weight 128 kg
Kosmos meýdany 1825 * 1450 * 2090MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL08 MND-PL08
Ady Gämi duralgasy
N.Weight 123 kg
Kosmos meýdany 1455 * 1385 * 1270MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL10 MND-PL10
Ady Aýagyň uzalmagy
N.Weight 109kg
Kosmos meýdany 1550 * 1530 * 1210MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL09 MND-PL09
Ady Aýak egri
N.Weight 120 kg
Kosmos meýdany 1540 * 1275 * 1370MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL11 MND-PL11
Ady Oturan / durýan gysgyç
N.Weight 106 kg
Kosmos meýdany 1630 * 1154 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: