MND-PL03 3Mm galyň polat maşk sport zaly enjamlarynyň egin basyşy

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL03

Egnine basyň

122

1530 * 1475 * 1500

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL02-2

Ergonomiki PU deri örtüldi
amatly, çydamlydyr
we anti-skid.

MND-PL01-3

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL01-5

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

Bejergisiz “Plate Loading Line” egin basyşlary, garaşsyz hereketler we goşa okly burçlar bilen maşk meýdanyny giňeldýär.Uly göwrümli tutawaç dizaýny, ulanyjynyň eliniň has uly meýdanyna paýlamak bilen maşklary has amatly edýär, amatly oturgyç sazlanyşy bolsa dürli ulanyjy belentlikleriniň isleglerini kanagatlandyryp biler. has gowy durnuklaşdyrmak.Şeýle hem, tebigy üstünden basýan hereket we deň güýç ösüşi üçin birleşdiriji we izo-gapdal hereketleri bar.“PL Series Plate-Loading” islendik desgany güýçlendirýär we özbaşdak tebigy tejribe üçin garaşsyz birleşmek we üýtgetmek hereketlerini ulanýar.
Gaty ululykdaky tutawaçlar, ulanyjynyň eliniň has uly meýdanyna ýük ýaýratmak bilen basmak maşklaryny has amatly edýär we oturgyjyň aňsat sazlanmagy, ulanyjy belentlikleriniň giň toplumynyň ýerleşip biljekdigini aňladýar.Alýumin ýakalary bilen saklanýar, ulanylanda süýşmeginiň öňüni alýar.
1. Durnuk: tekiz elliptik turba polat çarçuwasy, ygtybarly we ygtybarly, hiç haçan deformasiýa edilmeýär.
2. Mebeller: Ergonomiki ýörelgelere laýyklykda döredilen, ýokary hilli PU gutarýar, dürli ölçegdäki maşklar amatly maşk usulyny tapyp biler ýaly, oturgyç köp derejelerde sazlanyp bilner.
3 .Saklama: Agram plastinka saklaýjy paneli we işleýän enjamlar, aňsat ulanmak üçin ammar ýeri.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL01 MND-PL01
Ady Gursak basmak
N.Weight 135 kg
Kosmos meýdany 1925 * 1040 * 1745MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL02 MND-PL02
Ady Gaplaň
N.Weight 132kg
Kosmos meýdany 1940 * 1040 * 1805MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL04 MND-PL04
Ady Oturylyşyk
N.Weight 110 kg
Kosmos meýdany 1975 * 1015 * 1005MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL06 MND-PL06
Ady Pulldown
N.Weight 128 kg
Kosmos meýdany 1825 * 1450 * 2090MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL05 MND-PL05
Ady Biceps Curl
N.Weight 95kg
Kosmos meýdany 1475 * 925 * 1265MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL07 MND-PL07
Ady Pes hatar
N.Weight 133 kg
Kosmos meýdany 1675 * 1310 * 1695MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL08 MND-PL08
Ady Gämi duralgasy
N.Weight 123 kg
Kosmos meýdany 1455 * 1385 * 1270MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL10 MND-PL10
Ady Aýagyň uzalmagy
N.Weight 109kg
Kosmos meýdany 1550 * 1530 * 1210MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL09 MND-PL09
Ady Aýak egri
N.Weight 120 kg
Kosmos meýdany 1540 * 1275 * 1370MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL11 MND-PL11
Ady Oturan / durýan gysgyç
N.Weight 106 kg
Kosmos meýdany 1630 * 1154 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: