MND-PL06 Iň oňat täze dizaýn sport zaly täjirçilik fitnes enjamlary Pulldown

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL06

pulldown

128

1825 * 1450 * 2090

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL02-2

Ergonomiki PU deri örtüldi
amatly, çydamlydyr
we anti-skid.

MND-PL01-3

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL01-5

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

PL seriýasy MND-ni täjirçilik taýdan ulanmak üçin ýokary derejeli plastinka ýüklenen seriýadyr, Esasy çarçuwasy 120 * 60 * T3mm we 100 * 50 * T3mm tekiz ýumurtga turbasyndan, hereketli çarçuwasy φ 76 * 3mm tegelek turbadan ýasalýar. Özüne çekiji görnüş we amaly bilen.

MND-PL06 pulldown esasan orta latissimus dorsi, orta we aşaky trapesiýa, romboid myşsasy bilen meşgullanýar, biceps brahii, brahial muskul we pektoralis esasy myşsalary hem maşk funksiýasyna eýedir.

Üsti super süýümli deri, suw geçirmeýän we aşaga çydamly we reňk islegine görä gabat gelip bilýän ajaýyp 3D poliuretan galyplaýyş prosesi bilen.

Tutga PP ýumşak kauçuk materialdan ýasalýar, tutmak üçin has amatly.

“PL Series” -iň birleşmesi, önümiň uzak möhletli durnuklylygyny üpjün etmek üçin güýçli poslama garşylygy bolan täjirçilik poslamaýan polat nurbatlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Ushassanyň we çarçuwanyň reňkini erkin saýlap bolýar.

Önüm iňlis gurnama çyzgysy bilen üpjün edildi, sarp edijilere gurnamany oňat tamamlamaga kömek edip biler.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL01 MND-PL01
Ady Gursak basmak
N.Weight 135 kg
Kosmos meýdany 1925 * 1040 * 1745MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL02 MND-PL02
Ady Gaplaň
N.Weight 132kg
Kosmos meýdany 1940 * 1040 * 1805MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL03 MND-PL03
Ady Egnine basyň
N.Weight 122kg
Kosmos meýdany 1530 * 1475 * 1500MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL05 MND-PL05
Ady Biceps Curl
N.Weight 95kg
Kosmos meýdany 1475 * 925 * 1265MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL04 MND-PL04
Ady Oturylyşyk
N.Weight 110 kg
Kosmos meýdany 1975 * 1015 * 1005MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL07 MND-PL07
Ady Pes hatar
N.Weight 133 kg
Kosmos meýdany 1675 * 1310 * 1695MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL08 MND-PL08
Ady Gämi duralgasy
N.Weight 123 kg
Kosmos meýdany 1455 * 1385 * 1270MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL10 MND-PL10
Ady Aýagyň uzalmagy
N.Weight 109kg
Kosmos meýdany 1550 * 1530 * 1210MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL09 MND-PL09
Ady Aýak egri
N.Weight 120 kg
Kosmos meýdany 1540 * 1275 * 1370MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL11 MND-PL11
Ady Oturan / durýan gysgyç
N.Weight 106 kg
Kosmos meýdany 1630 * 1154 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: