Sport zaly enjamlary üçin MND-H10 Professional Rotary Torso

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-H10

Rotary Torso

34

1020 * 930 * 950

N / A

Karton

Spesifikasiýa Giriş:

sag

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-H1-2

Gidrawlik silindr,
6 dereje
Garşylyk

MND-H1-3

Arassa we gysga myşsa maşklary
maksatly gollanma stikeri
ulanyjylar üçin aňsat bolup biler.

MND-H1-4

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly,
çydamly we anti-skid.

MND-H1-5

Turbanyň üstünde alýumin ulanylýar
garyşyk ýokarky maslahatlar.Güýçli
we owadan.

Önüm aýratynlyklary

MND FITNESS H10 Rotary Torso, Bu gidrawliki garşylyk enjamy obliýleri hem goşmak bilen torsuň esasy myşsasyny işleýär.

Gidrawlik ýag deprekleri bilen dolandyrylýan MND-H10 Rotary Torso, bel myşsalaryny maşk etmek we ýadro güýjüni ýokarlandyrmak üçin 6 tizlikli düzediş kabul edýär.

1. Garşylyk tertibi: resistanceönekeý garşylygy sazlamak usuly, garşylygyň öwrülmesini amala aşyrmak üçin diňe gidrawliki sazlaýyş düwmesini ýeňil öwürmeli.Her garşylygyň arasyndaky tapawut aýratyn bir uly däl we garşylygyň üýtgemegi sebäpli hiç hili şikes bolmaz. Gidrawlik garşylyk maşynlary bilen dolandyrmak üçin agram ýok - enjamlary sazlamak zerur däl.Maşynlar öz-özüni sazlap bilýärler - silindri näçe köp işleseňiz, şonça-da garşylyk alarsyňyz.Diýmek, işimiz suwda maşk etmek ýaly howpsuz!

2. Ulanyjy: gidrawliki (HR) garşylyk maşynlary arkaly Güýç okuwyny edýäris.Bular esasanam aýallar üçin niýetlenendir we ulanmak aňsat: çylşyrymly sazlamalar ýok.

3. Gidrawlik garşylygyň peýdalary: HOWPSUZ-Öz-özüňi sazlap bolýan garşylykly, ähli ýaşdaky we fitnes derejelerine laýyk gelýän suwda maşk etmek, ähli bilelikdäki güýçlere laýyk - şonuň üçin şikes ýetmek mümkinçiligi az;SIMPLE-Başlamazdan ozal ýa-da türgenleşik wagtynda az ýadawlyk gerek däl.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-H1 MND-H1
Ady Gursak basmak
N.Weight 53 kg
Kosmos meýdany 1020 * 1310 * 780MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H2 MND-H2
Ady Pec Uçuş / Yzky Deltoid
N.Weight 55 kg
Kosmos meýdany 990 * 1290 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H3 MND-H3
Ady Headokarky metbugat / Pulldown
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 990 * 1300 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H5 MND-H5
Ady Aýagyň uzalmagy / Aýagyň egri
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 1395 * 1365 * 775MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H4 MND-H4
Ady Biceps egri / Triceps giňelmesi
N.Weight 38 kg
Kosmos meýdany 1050 * 850 * 740MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H6 MND-H6
Ady Hip ogurlaýjy / goşundy
N.Weight 59 kg
Kosmos meýdany 1375 * 1400 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H7 MND-H7
Ady Aýak basmak
N.Weight 74kg
Kosmos meýdany 1615 * 1600 * 670MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H9 MND-H9
Ady Garyn boşlugynyň giňelmegi
N.Weight 47 kg
Kosmos meýdany 1240 * 990 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H8 MND-H8
Ady Oturmak
N.Weight 62 kg
Kosmos meýdany 1760 * 1340 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H11 MND-H11
Ady Glýut izolýatory
N.Weight 72 kg
Kosmos meýdany 934 * 1219 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton

  • Öňki:
  • Indiki: