MND-H9 Fitnes enjamlary Garyn boşlugy / Arka uzalma garşylyk fitnes enjamy

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-H9

Garyn boşlugy / Yzyň uzalmagy

47

1240 * 990 * 720

N / A

Karton

Spesifikasiýa Giriş:

sag

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-H1-2

Gidrawlik silindr,
6 dereje
Garşylyk

MND-H1-3

Arassa we gysga myşsa maşklary
maksatly gollanma stikeri
ulanyjylar üçin aňsat bolup biler.

MND-H1-4

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly,
çydamly we anti-skid.

MND-H1-5

Turbanyň üstünde alýumin ulanylýar
garyşyk ýokarky maslahatlar.Güýçli
we owadan.

Önüm aýratynlyklary

MND FITNESS H seriýasy aýallar we reabilitasiýa okuwlary üçin ýörite döredildi.Garşylygy sazlamak üçin 6 derejeli gidrawlik silindr kabul edýär we tekiz hereket traýektoriýasy has ergonomiki.Tekiz ýumurtga turbasy (40 * 80 * T3mm) tegelek turba (φ50 * T3mm) bilen polatdan peýdalanyp, galyňlaşdyrylan polat önümiň durnuklylygyny üpjün etmek bilen, ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrýar.Oturgyç ýassygy hemmesi ajaýyp 3D poliuretan galyplaýyş amalyny ulanýar we üstü süýümli deriden, suw geçirmeýän we könelişen görnüşde bolýar we reňki isleg boýunça gabat gelýär.

MND-H9 Garyn boşlugy / Yzyň uzalmagy, üçegiňizi we pektoral myşsalaryňyzy işleýär.Yzky maşklar, paralel çyzyklarda umumy itiş hereketini gaýtalaýan goldanýan hereketleriň toplumydyr.

Hereketiň beýany

Oturyşyňyzy sazlaň.

Handle Tutagy iki eliňiz bilen ýokarky bedeniň iki tarapyna ýakyn tutuň.

Slowly haýal basyň.

Full Doly uzaldylandan soň biraz duruň.

The Başlangyç ýagdaýyna haýallyk bilen gaýdyp geliň.

Maşk maslahatlary

Exercise Maşk edende kelläňizi merkezleşdiriň.

Türgenleşýän wagtyňyz tirsekleriňizi gapdallaryňyza ýakyn saklaň.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-H1 MND-H1
Ady Gursak basmak
N.Weight 53 kg
Kosmos meýdany 1020 * 1310 * 780MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H2 MND-H2
Ady Pec Uçuş / Yzky Deltoid
N.Weight 55 kg
Kosmos meýdany 990 * 1290 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H3 MND-H3
Ady Headokarky metbugat / Pulldown
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 990 * 1300 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H5 MND-H5
Ady Aýagyň uzalmagy / Aýagyň egri
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 1395 * 1365 * 775MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H4 MND-H4
Ady Biceps egri / Triceps giňelmesi
N.Weight 38 kg
Kosmos meýdany 1050 * 850 * 740MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H6 MND-H6
Ady Hip ogurlaýjy / goşundy
N.Weight 59 kg
Kosmos meýdany 1375 * 1400 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H7 MND-H7
Ady Aýak basmak
N.Weight 74kg
Kosmos meýdany 1615 * 1600 * 670MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H10 MND-H10
Ady Rotary Torso
N.Weight 34 kg
Kosmos meýdany 1020 * 930 * 950MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H8 MND-H8
Ady Oturmak
N.Weight 62 kg
Kosmos meýdany 1760 * 1340 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H11 MND-H11
Ady Glýut izolýatory
N.Weight 72 kg
Kosmos meýdany 934 * 1219 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton

  • Öňki:
  • Indiki: