MND-H11 Qualityokary hilli garşylyk enjamlary ýelim izolýatory

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-H11

Glýut izolýatory

72

934 * 1219 * 1158

N / A

Karton

Spesifikasiýa Giriş:

sag

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-H1-2

Gidrawlik silindr,
6 dereje
Garşylyk.

MND-H1-3

Bu ýerde arassa we gysga myşsa maşklarynyň maksatly gollanma stikeri ulanyjylar üçin aňsat bolup biler.

MND-H1-4

Ekologiýa taýdan arassa deri materiallary we bir gezeklik galypdan ýasalan köpük, oturgyç ýassygy has amatly.

MND-H1-5

Tutga güýçli we owadan alýumin garyndy esbaplaryny kabul edýär.

Önüm aýratynlyklary

MND FITNESS H11 Glýut izolýatory, Bu enjam, kwadriceps, hamstrings, gluteals we iliopsoas muskullaryny goşmak bilen, böwrekleri we aýaklary işleýär.

Gidrawlik ýag deprekleri bilen dolandyrylýan MND-H11 ýelim izolýatory, aýak myşsalaryny maşk etmek üçin 6 tizlikli düzediş kabul edýär.

1. Garşylyk tertibi: Düwürtigi garşylygy sazlamak üçin ulanylýar, amal has ýönekeý we her dişli geçiş has ýumşak bolýar, bu tälimçini dürli güýçlere has gowy uýgunlaşdyryp we sport şikeslerinden gaça durup biler.Mundan başga-da, gidrawlik silindr tarapyndan döredilen garşylyk, aýal tälimçileriň güýjüniň ýoklugyny has gowy kanagatlandyryp biljek agram plastinkasyndan tapawutlanýar.

2. Ulanyjy: Biziň maşynlarymyz her myşsa toparyny netijeli işleýär we dürli ýaşdaky we başarnykly aýallar üçin ýörite işlenip düzülendir. Şonuň üçin şikes ýetmek mümkinçiligi az.

3. Düşek: Ekologiýa taýdan arassa deri materiallary we bir gezeklik galypdan ýasalan köpük, oturgyç ýassygy has amatly, duýgur deri bolanlara oňaýsyzlyk döretmez we ýeterlik goldaw berýär.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-H1 MND-H1
Ady Gursak basmak
N.Weight 53 kg
Kosmos meýdany 1020 * 1310 * 780MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H2 MND-H2
Ady Pec Uçuş / Yzky Deltoid
N.Weight 55 kg
Kosmos meýdany 990 * 1290 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H3 MND-H3
Ady Headokarky metbugat / Pulldown
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 990 * 1300 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H5 MND-H5
Ady Aýagyň uzalmagy / Aýagyň egri
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 1395 * 1365 * 775MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H4 MND-H4
Ady Biceps egri / Triceps giňelmesi
N.Weight 38 kg
Kosmos meýdany 1050 * 850 * 740MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H6 MND-H6
Ady Hip ogurlaýjy / goşundy
N.Weight 59 kg
Kosmos meýdany 1375 * 1400 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H7 MND-H7
Ady Aýak basmak
N.Weight 74kg
Kosmos meýdany 1615 * 1600 * 670MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H9 MND-H9
Ady Garyn boşlugynyň giňelmegi
N.Weight 47 kg
Kosmos meýdany 1240 * 990 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H8 MND-H8
Ady Oturmak
N.Weight 62 kg
Kosmos meýdany 1760 * 1340 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H10 MND-H10
Ady Rotary Torso
N.Weight 34 kg
Kosmos meýdany 1020 * 930 * 950MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton

  • Öňki:
  • Indiki: