MND-H7 Gidrawlik güýç okuw enjamlary aýak basmak

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-H6

Hip ogurlaýjy / goşundy

59

1375 * 1400 * 720

N / A

Karton

Spesifikasiýa Giriş:

sag

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-H1-2

Gidrawlik silindr,
6 dereje
Garşylyk

MND-H1-3

Arassa we gysga myşsa maşklary
maksatly gollanma stikeri
ulanyjylar üçin aňsat bolup biler.

MND-H1-4

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly,
çydamly we anti-skid.

MND-H1-5

Turbanyň üstünde alýumin ulanylýar
garyşyk ýokarky maslahatlar.Güýçli
we owadan.

Önüm aýratynlyklary

MND FITNESS H seriýasy aýallar we reabilitasiýa okuwlary üçin ýörite döredildi.Garşylygy sazlamak üçin 6 derejeli gidrawlik silindr kabul edýär we tekiz hereket traýektoriýasy has ergonomiki.Tekiz ýumurtga turbasy (40 * 80 * T3mm) tegelek turba (φ50 * T3mm) bilen polatdan peýdalanyp, galyňlaşdyrylan polat önümiň durnuklylygyny üpjün etmek bilen, ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrýar.Oturgyç ýassygy hemmesi ajaýyp 3D poliuretan galyplaýyş amalyny ulanýar we üstü süýümli deriden, suw geçirmeýän we könelişen görnüşde bolýar we reňki isleg boýunça gabat gelýär.

MND-H7 Leg Press başga bir ýa-da goşmaça skat maşyn.Bu maşk, aşaky bedeniň güýjüni we ösüşini gowulandyrmak üçin bagryňy, aýlawyňy we kwadrisepiňi öwredýär.Bu okuwdan täze başlanlar we ösen türgenler peýdalanyp bilerler.

Hereketiň beýany:

Down Oturyň we aýaklaryňyzy pedallaryň üstünde goýuň, göleleriňiz egin giňliginde we pedallara perpendikulýar.

The ýokarky we aşaky aýaklaryň 90 gradus burçda bolmagy üçin oturgyjyň ýagdaýyny sazlamak üçin tutawajyňyzy iki eliňiz bilen tutuň.Hereket edip başlaň.

Legs Aýaklaryňyzy ýuwaş-ýuwaşdan uzadyň.

Full Doly gysylandan soň biraz duruň.

The Başlangyç ýagdaýyna haýallyk bilen gaýdyp geliň.

Maşk maslahatlary

The Dyzyňyzy hereketsiz saklaň.

Back Arkaňyzy elmydama arka tarapda saklaň.

Feet Aýaklaryňyzyň ýagdaýyny üýtgetmek dürli okuw täsirlerine eýe bolar.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-H1 MND-H1
Ady Gursak basmak
N.Weight 53 kg
Kosmos meýdany 1020 * 1310 * 780MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H2 MND-H2
Ady Pec Uçuş / Yzky Deltoid
N.Weight 55 kg
Kosmos meýdany 990 * 1290 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H3 MND-H3
Ady Headokarky metbugat / Pulldown
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 990 * 1300 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H5 MND-H5
Ady Aýagyň uzalmagy / Aýagyň egri
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 1395 * 1365 * 775MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H4 MND-H4
Ady Biceps egri / Triceps giňelmesi
N.Weight 38 kg
Kosmos meýdany 1050 * 850 * 740MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H6 MND-H6
Ady Hip ogurlaýjy / goşundy
N.Weight 59 kg
Kosmos meýdany 1375 * 1400 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H8 MND-H8
Ady Oturmak
N.Weight 62 kg
Kosmos meýdany 1760 * 1340 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H10 MND-H10
Ady Rotary Torso
N.Weight 34 kg
Kosmos meýdany 1020 * 930 * 950MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H9 MND-H9
Ady Garyn boşlugynyň giňelmegi
N.Weight 47 kg
Kosmos meýdany 1240 * 990 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H11 MND-H11
Ady Glýut izolýatory
N.Weight 72 kg
Kosmos meýdany 934 * 1219 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton

  • Öňki:
  • Indiki: