MND-H8 Qualityokary hilli täjirçilik sport enjamlary enjamlary

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-H8

Oturmak

62

1760 * 1340 * 720

N / A

Karton

Spesifikasiýa Giriş:

sag

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-H1-2

Gidrawlik silindr,
6 dereje
Garşylyk

MND-H1-3

Arassa we gysga myşsa maşklary
maksatly gollanma stikeri
ulanyjylar üçin aňsat bolup biler.

MND-H1-4

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly,
çydamly we anti-skid.

MND-H1-5

Turbanyň üstünde alýumin ulanylýar
garyşyk ýokarky maslahatlar.Güýçli
we owadan.

Önüm aýratynlyklary

MND FITNESS H seriýasy aýallar we reabilitasiýa okuwlary üçin ýörite döredildi.Garşylygy sazlamak üçin 6 derejeli gidrawlik silindr kabul edýär we tekiz hereket traýektoriýasy has ergonomiki.Tekiz ýumurtga turbasy (40 * 80 * T3mm) tegelek turba (φ50 * T3mm) bilen polatdan peýdalanyp, galyňlaşdyrylan polat önümiň durnuklylygyny üpjün etmek bilen, ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrýar.Oturgyç ýassygy hemmesi ajaýyp 3D poliuretan galyplaýyş amalyny ulanýar we üstü süýümli deriden, suw geçirmeýän we könelişen görnüşde bolýar we reňki isleg boýunça gabat gelýär.

MND-H8 Squat, bedeniň aşaky güýjüni we güýjüni ösdürmek üçin bagryňy, aýlawyňy we dörtlügiňi öwredýär.Bu okuwdan täze başlanlar we ösen türgenler peýdalanyp bilerler.

Hereketiň beýany:

Feet Aýaklaryňyzy egin giňligi üçin pedalyň üstünde goýuň.Tutagy iki eliňiz bilen tutuň.

Th budlaryňyz ýere paralel bolýança dyzlaryňyzy haýallyk bilen egiň.

Legs Aýaklaryňyzy ýuwaş-ýuwaşdan düzediň we öňki ýagdaýyna gaýdyň.

Legs Aýaklaryňyzy haýallyk bilen egiň.

Full Doly gysylandan soň biraz duruň.

The Başlangyç ýagdaýyna haýallyk bilen gaýdyp geliň.Hereketi gaýtala.

Maşk maslahatlary

The Dyzyňyzy hereketsiz saklaň.

The Eginleriň ýa-da ýokarky arkaň aýlanmagyndan gaça duruň.

Feet Aýaklaryňyzyň ýagdaýyny üýtgetmek dürli okuw täsirlerine eýe bolar.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-H1 MND-H1
Ady Gursak basmak
N.Weight 53 kg
Kosmos meýdany 1020 * 1310 * 780MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H2 MND-H2
Ady Pec Uçuş / Yzky Deltoid
N.Weight 55 kg
Kosmos meýdany 990 * 1290 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H3 MND-H3
Ady Headokarky metbugat / Pulldown
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 990 * 1300 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H5 MND-H5
Ady Aýagyň uzalmagy / Aýagyň egri
N.Weight 54 kg
Kosmos meýdany 1395 * 1365 * 775MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H4 MND-H4
Ady Biceps egri / Triceps giňelmesi
N.Weight 38 kg
Kosmos meýdany 1050 * 850 * 740MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H6 MND-H6
Ady Hip ogurlaýjy / goşundy
N.Weight 59 kg
Kosmos meýdany 1375 * 1400 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H7 MND-H7
Ady Aýak basmak
N.Weight 74kg
Kosmos meýdany 1615 * 1600 * 670MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H10 MND-H10
Ady Rotary Torso
N.Weight 34 kg
Kosmos meýdany 1020 * 930 * 950MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H9 MND-H9
Ady Garyn boşlugynyň giňelmegi
N.Weight 47 kg
Kosmos meýdany 1240 * 990 * 720MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton
Model MND-H11 MND-H11
Ady Glýut izolýatory
N.Weight 72 kg
Kosmos meýdany 934 * 1219 * 1158MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Karton

  • Öňki:
  • Indiki: