MND-W4 oorapyk kardio sport zalynyň eplenýän agaç suw gaýykçysy

Aýratynlyk tablisasy:

Spesifikasiýa Giriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

w4

LED ekrany uzaklygy, wagty we ýakylan kaloriýany görkezýär

W4 56_proc

Ümsümlik we tekiz rulolar, zerurlyklaryňyza zyýan bermeýär

W4 55_proc

Üç ölçegli egrilen ýer, ýumruklara laýyk gelýär we basyşsyz bolýar.

w4 53_proc

Düzülip bilinýän aýak pedaly, ajaýyp tejribeden lezzet alyň

Önüm aýratynlyklary

Eplenýän agaç suw gaýyk :

Ölçegi: 2050 * 520 * 560mm
Maşynyň agramy: 28kg

DÜŞÜNJI Bedeniň lezzetini alyň - howa we magnitli küreklemek maşynlarymyz bilen bilekleriňizi, bicepleriňizi, trisepleriňizi, eginleriňizi, aýaklaryňyzy, budlaryňyzy we başgalary nyşana alýan pes täsirli türgenleşik!Öýde ýa-da sport zalynda ulanmak üçin ajaýyp.
GÜN IŞI
AASsatlyk bilen dikeldilip bilner - Dik dizaýn, birlik ykjam , gaty kiçi aýak meýdany, ýerlikli, az energiýa sarp etmek we ýokary netijelilik.
Aýal-gyzlar, höwesjeňler we fitnes hünärmenleri üçin HER KIM üçin amatly sport enjamlary.
IEST GOWY SATYJY-qualityokary hilli, ýöne söwda bahasy. Has az iş bahasy, ynandyryjy amal flexible we çeýe garşylyk.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-X800 MND-X800
Ady Serfing enjamy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2097 * 1135 * 1447MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X300A MND-X300A
Ady Ark tälimçisi
N.Weight 150KG
Kosmos meýdany 1900 * 980 * 1650MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X600B MND-X600B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500B MND-X500B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X700 MND-X700
Ady 2 IN 1 Çekiş pyýada zolagy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2070 * 950 * 1720MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X600A MND-X600A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500A MND-X500A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X500D MND-X500D
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500A MND-Y500A
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500B MND-Y500B
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: