MND-W2 Sport zawodynda agaç täjirçilik fitnes enjamlary Gowy hilli kardio agaç suw gaýykçysy

Aýratynlyk tablisasy:

Gaplamagyň ululygy: 220 * 63 * 61cm Agramy: NW / GW: 40kg / 60kg
Galyňlygy: goşa demir ýol paketi bilen 30mm: 1 agaç gapda / kartonda 1 sany
Iň ýokary kuwwaty: 260kg Dispaly: Tizlik / Wagt / Dis. / Kaloriýa / Heartürek urgy materialy: Dub agajy / Amerikan kül agajy

Spesifikasiýa Giriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

图层 47

LED ekranynda wagt, aralyk, ýürek urşy we ýanýan kaloriýa görkezilýär

图层 48

Düzülip bilinýän aýak pedaly

图层 51

Üç ölçegli egrilen ýer, ýumruklara oňat, ýumşak we amatly

图层 52

Söwda sport zalynyň giňligi: 3mm

Önüm aýratynlyklary

Model: MND-W20
Ölçegi: 2050 * 520 * 560mm
Maşynyň agramy: 28kg
Maşynyň ululygy: 216 * 56 * 57 sm

Suw çydamlylygy küreklemek ýönekeý we öwrenmek aňsat, köpçülige maşk etmek üçin amatly, köpçülikleýin maşklaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, gözellik zenany üçin hem gysga wagtyň içinde ýagy azaltmaga kömek edip biler. Beliňizi azaldyň we sagdyn we özüne çekiji ajaýyp keşbe ýetmek.Içerki suwa garşylyk gämisiniň başga bir artykmaçlygy, boguna zyýan bermezligi, boguna täsiri gaty az, synap görseňiz arkaýyn bolup bilersiňiz.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-X800 MND-X800
Ady Serfing enjamy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2097 * 1135 * 1447MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X300A MND-X300A
Ady Ark tälimçisi
N.Weight 150KG
Kosmos meýdany 1900 * 980 * 1650MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X600B MND-X600B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500B MND-X500B
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X700 MND-X700
Ady 2 IN 1 Çekiş pyýada zolagy
N.Weight 260KG
Kosmos meýdany 2070 * 950 * 1720MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X600A MND-X600A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 201KG
Kosmos meýdany 2339 * 924 * 1652MM
Bukja Agaç guty + karton
Model MND-X500A MND-X500A
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-X500D MND-X500D
Ady Söwda ýörelgesi
N.Weight 158KG
Kosmos meýdany 2110 * 980 * 1740MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500A MND-Y500A
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty
Model MND-Y500B MND-Y500B
Ady Özbaşdak hereket edýän pyýada zolagy
N.Weight 145KG
Kosmos meýdany 2120 * 900 * 1350MM
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: