MND-PL74 Toplumlaýyn sport zalynyň tälimçisi Hip guşak skat maşyn sport zaly bäsdeşlik bahasy bilen

Aýratynlyk tablisasy:

Haryt modeli

Haryt ady

Arassa agram

Ölçegleri

Agram ýygyndysy

Bukjanyň görnüşi

kg

L * W * H (mm)

kg

MND-PL74

Hip guşak maşyny

158

1812 * 1380 * 1103

N / A

Agaç guty

Spesifikasiýa Giriş:

pl-1

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

MND-PL34-21

Ergonomiki PU deri örtüldi,
amatly, durabl
e we anti-skid.

MND-PL34-22

Poslamaýan polatdan galyň asylan hasa
halkara ülňüleri bilen
diametri 50mm.

MND-PL01-4

Howa pru springina oturgyç ulgamyny aňsat ulanyň
görkeziň
ýokary

MND-PL34-24

Kebşirlemegiň doly prosesi
+3 gatlak örtük
üstü.

Önüm aýratynlyklary

MND-PL74 Hip guşak skat maşyny maşk edýänlere, arka zeper ýetmeginden gorkman, aýak we böwrek güýjüni ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Bu böwür guşakly maşynyň hakykatdanam möhüm peýdasy, bir türgeniň oňurga ýüklemezden ýa-da ýokarky bedeni ulanmazdan aşaky bedenini ýüklemegine mümkinçilik berýär, şonuň üçin arka we eginleri kyn türgenler üçin gaty peýdaly bolup biler - hatda berk tirsekler hem edip biler Yzky skat problemaly.Guşak bilen beýle däl.
MND-PL74 Hip guşak skat maşyny, bu enjamy ygtybarly, ygtybarly, amatly we ulanmagy aňsatlaşdyrýan süýşmeýän tutawaç, tekiz elliptik turba polat çarçuwasyny, agram plastinkasyny saklaýar.
Hip guşak skat maşyny aşaky bedeniňiz üçin edip boljak iň oňat maşklaryň biridir.Aslynda olara köplenç amal şasy diýilýär.Kwadrisepleriňizi, hamstrings we ýelimleri bir wagtyň özünde maşk ediň.Skawatlar myşsalary berkitmek, güýçlenmek ýa-da myşsa sesini gowulaşdyrmak üçin zerurdyr.Şeýle hem, ýagy ýakmak üçin ajaýyp maşkdyr.

1. Geýmäge çydamly, süýşmeýän harby polat turbasy, süýşmeýän ýüzü, howpsuz.
2. Deri ýassyk, süýşmeýän derden goraýan deri, amatly we könelişen.
3. 600 klograma çenli durnukly esasy gödek galyň turba diwary.
4. Oturgyç ýassygy: ajaýyp 3D poliuretan galyplaýyş prosesi, üstü süýümli deri, suw geçirmeýän we aşaga çydamly bolup, reňki isleg boýunça gabat gelip biler.
5. Tutmak: PP ýumşak kauçuk material, tutmak üçin has amatly.

Beýleki modelleriň parametr tablisasy

Model MND-PL61 MND-PL61
Ady Lever hataryny ýapyň
N.Weight 90kg
Kosmos meýdany 1820 * 1135 * 1185MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL65 MND-PL65
Ady Oturmak
N.Weight 234 kg
Kosmos meýdany 2330 * 1760 * 1570MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL67 MND-PL67
Ady Hemişelik ýapgyt basyň
N.Weight 131 kg
Kosmos meýdany 2045 * 1960 * 1925MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL73 MND-PL73
Ady Hip Thrust Machine
N.Weight 89 kg
Kosmos meýdany 1668 * 1524 * 790MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL62 MND-PL62
Ady Göle ösdürip ýetişdiriň
N.Weight 74kg
Kosmos meýdany 1455 * 740 * 1045MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL66 MND-PL66
Ady Hemişelik metbugat
N.Weight 134 kg
Kosmos meýdany 2070 * 1550 * 2100MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL68 MND-PL68
Ady Durmakdan ýüz öwürmek
N.Weight 145 kg
Kosmos meýdany 1860 * 1463 * 2550MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL73B MND-PL73B
Ady Hip Thrust Machine
N.Weight 100kg
Kosmos meýdany 1765 * 1650 * 840MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL75 MND-PL75
Ady Gursak uçýan maşyny ýapyň
N.Weight 102kg
Kosmos meýdany 1559 * 1119 * 1088MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty
Model MND-PL76 MND-PL76
Ady Dik aýak metbugaty
N.Weight 198kg
Kosmos meýdany 1950 * 1340 * 480MM
Agram ýygyndysy N / A
Bukja Agaç guty

  • Öňki:
  • Indiki: